CloudA2 02.png

AKTUALNOŚCI

Dnia 14 października 2020 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

W uroczystości udział wzięli studenci toku PJ 20/21, starości poszczególnych grup, Samorząd Studencki oraz nauczyciele akademiccy. Podczas uroczystości Rektor WSUZ dr Jan Główka powitał nowych studentów. Rektor wspomniał o specjalnych warunkach, w których przyjdzie realizować zajęcia dydaktyczne i program studiów. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym, w miarę możliwości ćwiczenia, zajęcia praktyczne w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami. Podkreślił znaczenie platformy CloudA dla realizacji programu studiów. Następnie odniósł się do funkcjonujących na uczelni inicjatyw związanych z funkcjonowaniem kół naukowych: Geriatryczne Koło Naukowe „Druga Młodość” i Pediatryczne Koło Naukowe „Uśmiech Dziecka”.

Rektor podsumował plany uczelni, wymieniając takie obszary jak Monoprofilowe Centrum Symulacji, kontynuacja Zeszytów Naukowych, czy poszerzenie bazy lokalowej Uczelni. Przypomniał także postać zmarłego w 2019 r. założyciela uczelni prof. dr hab. Stefana Pastuszki. Na zakończenie życzył studentom I roku wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i radości z jej posiadania.

Kanclerz mgr Grzegorz Pastuszka przedstawił plany rozwojowe Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie dotyczące w szczególności projektu "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie - Szansą na rozwój" oraz współpracy Uczelni z Kliniką w Beelitz w Republice Federalnej Niemiec w ramach bezpłatnego lektoratu języka niemieckiego, praktyk zawodowych w Klinice oraz programu stypendialnego dla studentów WSUZ.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego powitała nowych studentów oraz w imieniu całej społeczności studenckiej wyraziła podziękowanie dla wszystkich nauczycieli akademickich za ich trud i pracę włożoną w przygotowanie studentów do zawodu Pielęgniarki.

Wykład inauguracyjny pt. "„Niesienie  ulgi  w  cierpieniu - lekarze  guberni  kieleckiej  do  I  wojny  światowej” wygłosił prof. Adam  Massalski.

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię

"Nursing Now” Polska.

200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje 
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Miło nam poinformować, że studentka z naszej uczelni – Beata Hajnus, dotarła do finału konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

Pani Beata Hajnus weźmie udział w uroczystości w Ambasadzie Szwecji w Warszawie 24 marca 2020 r.

“Jestem fizjoterapeutką pracującą od kilku lat w hospicjum domowym

i rehabilitacji domowej, studentką 3 roku pielęgniarstwa i absolwentką studiów podyplomowych geriatrii i opieki długoterminowej, zarządzanie w ochronie zdrowia. W Londynie zdobyłam dwa kolejne zawody, w których pracowałam

w ośrodku dla osób chorych psychicznie opiekun – mental health carer oraz jako opiekun w domu spokojnej starości – health carer. Geriatria to moje powołanie, doskonale porozumiewam się z pacjentami w wieku podeszłym, bardzo lubię

z nimi przebywać i im pomagać dlatego studiuję jako kolejny kierunek studiów medycznych  pielęgniarstwo, aby zapewnić swoim pacjentom kompleksową

i fachową opieką w każdym aspekcie ich choroby, posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zapewnienie im najlepszej możliwej opieki medycznej.

Mój pomysł nosi tytuł „Nie! barierom w mojej okolicy” aplikacja  i strona www. Jest pomysłem na pomoc oraz usprawnienie funkcjonowania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Proponuję stworzenie ogólnodostępnej aplikacji

i strony internetowej bezpośrednio z nią powiązanej będącej mapą barier architektonicznych występujących w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania pacjenta. „Nie! barierom w mojej okolicy” to aplikacja dla seniora i jego rodziny mająca na celu oznaczanie oraz likwidowanie oznaczonych barier przez odpowiednie instytucje. Przecież bariery architektoniczne napotykamy wszędzie, nie tylko w wielkich aglomeracjach. Istnieje mapa barier architektonicznych stworzona dla miasta Warszawy i Poznania, ale co z chorymi zamieszkującymi wsie i małe miejscowości? Jako fizjoterapeutka pracująca od kilku lat

w hospicjum domowym i rehabilitacji domowej, studentka pielęgniarstwa

i absolwentka studiów podyplomowych geriatria i opieka długoterminowa wiem, jakie problemy na co dzień napotykają pacjenci w swoim najbliższym otoczeniu czyli miejscu zamieszkania i okolicy. Czy wiecie jak ciężko pójść do sklepu gdy do pokonania mamy „tylko 100 m” chodnikiem z wystających płyt betonowych,

a pod sklepem 3 bardzo wysokie schody i wąskie drzwi przez które nie przejedzie wózek czy pacjent poruszający się o kulach lub chodziku? W aplikacji będzie można oznaczyć konkretny problem związany z poruszaniem się; o kulach,

na wózku, dla wózka i opiekuna, balkonika oraz rodzaj występującej bariery;

za wysoki krawężnik, schody, wysoki stopień, brak poręczy czy barierek,

za wąskie drzwi, brak podjazdu, brak oświetlenia po zmroku, inne zagrożenie

i opisać jakie.

Dzięki zaangażowaniu samych zainteresowanych problemem z jakim borykają się na co dzień chorzy oraz ich rodziny czy sąsiedzi i jednoczesną możliwością

w bardzo prosty sposób bez chodzenia po urzędach, wypełniana ogromnej ilości dokumentów i pisana do poszczególnych instytucji w bardzo prosty sposób można oznaczyć newralgiczne miejsca będące barierą architektoniczną w swojej najbliższej okolicy. Prócz oznaczania i eliminacji barier i zagrożeń aplikacja

i strona „Nie! barierom w mojej okolicy” mogłaby pokazywać alternatywną trasę z punktu A do punktu B z ominięciem tych miejsc. Polska jest społeczeństwem starzejącym się, gdzie wciąż realizowane są liczne projekty mające na celu likwidację barier architektonicznych poszczególnie dla miast, wsi, powiatów

co za tym idzie do zagospodarowania są duże środki finansowe więc dlaczego

w prosty sposób nie ułatwić sprawy i pomóc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym.”

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW- SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Harmonogramy zajęć praktycznych na semestr zimowy 2019/2020 są dostępne do pobrania przez studentów:

 

Harmonogram zajęć praktycznych

PW 18/19, Semestr II, rok 2019/2020 – [pdf]

PJ 18/19, Semestr III, rok 2019/2020- [pdf]

PW 17/18, Semestr IV, rok 2019/2020- [pdf]

PJ 17/18 Semestr V, rok 2019/2020- [pdf]

PW 16/17 Semestr VI, rok 2019/2020- [pdf]

PJ 16/17 Semestr VII, rok 2019/2020- [pdf]

Szanowni Państwo,

w załączeniu Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przesyła pismo dotyczące prośby o pomoc w przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo pn. Potrzeby zawodowe absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Jednocześnie Departament zwraca się z prośbą o przekazanie absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo załączonego pisma, dotyczącego wypełnienia przez absolwentów ankiety dostępnej do dnia 15.11.2019 r. poprzez kliknięcie poniższego linku:

http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?lang=pl

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem ankiety pracownicy Departamentu pozostają do dyspozycji pod nr tel. Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e- mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.

Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze

dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza

PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Zaproszenie dla Studenta

Informacje na temat badania

Eine Einladung zum Internationalen Tag der Krankenschwester und der Hebamme in Hohschule für Berufliche Fähigkeiten

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

  Wir laden Sie herzlich ein, an der Feier des Internationalen Tages der Krankenschwestern und Hebammen vom 11. bis 13. Mai an der Hochschule für Berufliche Fähigkeiten  in Pińczów teilzunehmen Im Rahmen der Feierlichkeiten am 11. Mai um 12:00 Uhr finden  Capping-Zeremonie der studenten der krankenpflege. Einen detaillierten Zeitplan der Zeremonie finden Sie im Anhang.

 

Zaproszenie na obchody Międzynarodowego

Dnia Pielęgniarki i Położnej

w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  w dniu 11 maja w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, przy ul. Żwirki i Wigury 40.

W ramach obchodów o godzinie 12.00 odbędzie się II edycja panelu dyskusyjnego „Pielęgniarstwo – aktualne wyzwania i perspektywy zawodowe” oraz Immatrykulacja i  Czepkowanie Studentów Kierunku Pielęgniarstwo.

Zgodnie z porozumieniem o partnerskiej współpracy z 5 marca 2018 roku Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych podpisał umowę z Kliniką Beelitz GmbH w sprawie praktyk studentów  WSUZ. Przewiduje się w niej pobyt sześcioosobowej grupy praktykantów - studentów naszej Uczelni w tej Klinice w ostatnim tygodniu bieżącego miesiąca.

W ostatnim czasie Rektor WSUZ powołał nauczycieli naszej Szkoły: Panią Barbarę Korczak na stanowisko Prodziekana i Panią Bogumiłę Kowalczyk - Srokę na stanowisko Kierownika Zakładu Medycznych Nauk Społecznych w tej Uczelni. Serdecznie gratulujemy obu Paniom!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana adresu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie z ul. 3 Maja 17 na ul. Żwirki i Wigury 40. Siedzibą Uczelni pozostaje miasto Pińczów. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy e-mail pozostają bez zmian i są dostępne na stronie internetowej uczelni www.wsuz.pl.

Pełny adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

ul. Żwirki i Wigury 40

28-400 Pińczów

Śmierć Zbigniewa Skawińskiego – lekarza medycyny, ojca byłego Rektora WSUZ w Pińczowie dr n. med. Dariusza Skawińskiego. 8 stycznia br. w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się msza święta żałobna w intencji zmarłego w wieku 88 lat Zbigniewa Skawińskiego – cenionego w środowisku kieleckim lekarza medycyny, specjalisty położnictwa i ginekologii. Po mszy nastąpiło odprowadzenie ś+p Zbigniewa Skawińskiego do grobu rodzinnego na Cmentarz Stary w Kielcach. W uroczystości żałobnej z udziałem żony Zmarłego, wnuków i całej rodziny oraz licznie zebranych uczestniczył m.in. rektor WSUZ w Pińczowie dr Edward Przychodaj, który złożył przy urnie Zmarłego wieniec w imieniu społeczności tej Uczelni.

O doktorze n. med. Dariuszu Skawińskim <<ZOBACZ>>

18 grudnia 2018 roku z udziałem społeczności akademickiej: wykładowców, władz samorządu studenckiego i pracowników WSUZ odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W gronie najbliższych przyjaciół Uczelni uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego: wicestarosta powiatu pińczowskiego - Ryszard Barna, wiceburmistrz miasta i gminy Pińczów Marek Zatorski oraz członkowie Senatu Uczelni z jej Rektorem.

W dniach 6-9 grudnia 2018 roku odbyła się wizyta przedstawicieli Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Klinice Beelitz. Rektor i Dziekan Uczelni rozmawiali z kierownictwem Kliniki na temat organizacji praktyk dla studentów WSUZ w 2019 roku. Zwiedzili także zabytkowe pozostałości  sanatorium leczenia chorób płuc z początku XX wieku.  Delegacja polska odwiedziła Jarmark Bożonarodzeniowy w Poczdamie. Wizyta utwierdziła postanowienia wzajemnego partnerstwa w zakresie organizacji lektoratów z języka niemieckiego i praktyk zawodowych dla studentów.

List dr Bogumiły Kowalczyk - Sroki, Kierownik Zakładu Medycznych Nauk Społecznych <ZOBACZ>

***

Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie w Klinice Beelitz odbyła się w składzie: Rektor dr Edward Przychodaj oraz Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa - prof. dr hab. Stefan Pastuszka. Podczas roboczego spotkania z dyrektorami Klinki - Georgiem Abelem i Enrico Ukrowem oraz dyrektor ds. pielęgniarstwa - Manuelą Bruns, a także dyrektorem EUPaRS - Laszlo Schneiderem podsumowano dotychczasową współpracę obu instytucji, w tym przebieg lektoratów języka niemieckiego i oczekiwania Kliniki Beelitz w tym zakresie. Ustalono także kwestie związane z organizacją praktyk dla studentów i uzgodniono wizytę w Beelitz w lutym 2019 r. w celu  omówienia standardów praktyk studentów w Klinice zgodnych z programowymi wymaganiami obowiązującymi w WSUZ na kierunku pielęgniarstwo.

27 listopada 2018 roku odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Tematem przewodnim były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W konferencji, której głównym organizatorem była Fundacja Rektorów Polskich, uczestniczył Rektor WSUZ.

 

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie uzyskała od Komisji Europejskiej  Kartę Erasmus + Dla Szkolnictwa Wyższego  (ECHE).

Karta uprawnia uczelnię wyższą do organizowania wymian studenckich w ramach programu Erasmus+ z podmiotami znajdującymi się w krajach Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych planuje nawiązać współpracę partnerską z zagranicznymi uczelniami w 2019 r. w zakresie wymiany studentów wydziału pielęgniarstwa. Dzięki inicjatywom z zakresu programu Erasmus+ będą mogli oni podejmować studia pielęgniarskie za granicą. Inicjatywa ma służyć poznawaniu przez studentów kultury, języka, standardów i warunków pracy pielęgniarskiej w krajach europejskich. Dodatkowo, w ramach programu Erasmus+ będą mieli oni okazję do zyskania doświadczenia zawodowego w zagranicznych instytucjach medycznych.  Studiowanie za granicą wpływa także na kształtowanie istotnych społecznie kompetencji i wartości, zwłaszcza tolerancji, empatii i otwartości wobec innych społeczeństw, które są podstawą funkcjonowania współczesnych, wielokulturowych krajów Europy.

19 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 r. w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

Podczas uroczystości dokonano immatrykulacji licznej grupy studentów pierwszego roku. W otwarciu roku akademickiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele: wojewody, samorządów terytorialnych, instytucji oświatowych i medycznych, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położonych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dyrektor Zespołu  Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Dyrektor Oddziału Fundacji św. Alberta w Kielcach, ks. prałat, dziekan, proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie Jan Staworzyński, a także dyrektor EUPaRS (Europäische Personalagentur Roedenbeck-Schneider). Konferencję otworzyło odśpiewanie hymnu studenckiego Guaudamus Igitur przez chór akademicki Joannis Cantores  przy parafii pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty i Apostoła. 

Rektor Uczelni dr Edward Przychodaj podsumował w przemówieniu nowe inicjatywy szkoły na polu naukowym i międzynarodowym oraz wskazał na wyzwania uczelni w związku z implementacją ustawy 2.0., takie jak zwiększenie wymagań nauczania praktycznego, kulturotwórcza rola szkół o charakterze regionalnym ze względu na ich profil oraz kształtowanie i kreowanie współpracy między uczelnią a samorządem terytorialnym i instytucjonalnym w ogóle. Wykład inauguracyjny pt. „W trosce o wsparcie społeczne seniorów w dobie zmian demograficznych” wygłosiła dr Katarzyna Ziomek - Michalak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Listy:

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dr n. o zdr Beaty Cholewki <<ZOBACZ>>

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofii Małas <<ZOBACZ>>

Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek <<ZOBACZ>>

30 września 2018 r. odbyła się w Warszawie uroczysta centralna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 z udziałem rektorów i  środowiska akademickiego. Uczestniczył w niej Rektor WSUZ.

W dniu 27 września 2018 r. Senat WSUZ podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Zakładu Medycznych Nauk Społecznych.

W przededniu wejścia w życie Konstytucji dla Nauki - Ustawy 2.0 zmieniającej warunki funkcjonowania polskich uczelni w dniach 20-21 września 2018 r. odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim międzynarodowa konferencja dotycząca problematyki zarządzania uczelniami i tworzenia ładu akademickiego. Konferencja została objęta m.in. patronatem Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

O praktycznych aspektach wdrażania Ustawy 2.0 dyskutowano dnia 24 września 2018 r. na konferencji zorganizowanej w Warszawie  przez Fundację Rektorów Polski oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. W obu konferencjach uczestniczył Rektor WSUZ. 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-26 września 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach organizują XV Internetową Giełdę Pracy <<ZOBACZ>>

 

Dnia 16 września 2018 r. w Świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie odbyło się spotkanie edukacyjno - informacyjne dla kobiet z Gminy Michałów na temat: „Profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi”. Hasłem przewodnim akcji było „Wyjdź poza strefę własnego komfortu – podaruj życie”.

 

Jak wspomniał Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek, organizatorem spotkania była mgr Jolanta Morgaś. Gośćmi akcji byli m.in.: mgr Jadwiga Makuch – pielęgniarka ze specjalizacją ginekologiczno – położniczą oraz lek. med. Leszek Smorong – ginekolog onkologiczny. Udział w akcji brały również studentki Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych: Renata Dzierżak – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego i Natalia Szlęzak - członkinie koła geriatrycznego działającego w WSUZ.

Mgr Jolanta Morgaś bardzo wnikliwie podkreśliła rolę badań przesiewowych – mammografii i cytologii oraz jak ważne jest wykrycie choroby we wczesnym stadium. Zaznaczyła ważną rolę rodziny w sytuacjach spowodowanych chorobą.

Mgr Jadwiga Makuch, oprócz wygłoszenia prelekcji, udzielała instruktażu samobadania piersi na fantomach wypożyczonych z WSUZ. Studentki dokonywały pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pomiaru cukru we krwi przy pomocy gleukometru. Dr Leszek Smorong zaprezentował interesujący wykład na temat badań przesiewowych oraz profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.

W dniu 26 sierpnia 2018 r. Klinika w Beelitz w Brandenburgii przesłała na ręce Rektora  odezwę do studentów WSUZ <<ZOBACZ>>

 

 

Podziękowania władz Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie i Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

 

Rektor dr Edward Przychodaj w imieniu Dziekana - prof. Stefana J. Pastuszki i własnym podziękował Dyrektorowi Pawłowi Wojtasikowi i Naczelnej Pielęgniarce Izabeli Ostrowskiej ze SPZZOZ w Staszowie oraz Dyrektorowi Bartoszowi Stemplewskiemu i Naczelnej Pielęgniarce Annie Spychale z ZOZ w Pińczowie wyrażając zwłaszcza wdzięczność za pomoc, zaangażowanie, organizację i współpracę w przeprowadzeniu dyplomowego egzaminu praktycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie i w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

 

 

19 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Senatu. Senat podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów. W posiedzeniu brała udział przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Rektor poinformował o powołaniu dr Bogumiły Kowalczyk - Sroki na stanowisko Kierownika Zakładu Medycznych Nauk Społecznych.

 

13 lipca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie nowo wybranych starostów poszczególnych grup z Rektorem WSUZ. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego przedstawili najważniejsze problemy swojego środowiska. Zgłosili uwagi do projektu Regulaminu samorządu studenckiego oraz dokonali wyboru władz Samorządu w następującym składzie: Przewodnicząca - Renata Dzierżak, Z-y Przewodniczącej - Małgorzata Panuś i Anna Wrońska,  Sekretarz - Karolina Bębenek.

23 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie nowo wybranego Samorządu Studenckiego z Rektorem WSUZ. Starostom poszczególnych grup przekazano do zaopiniowania projekt Regulaminu samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Senat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych przyjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu medycznych nauk społecznych w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie.

Rektor powołał dr Bogumiłę Kowalczyk - Srokę na stanowisko Kierownika Zakładu Medycznych Nauk Społecznych.

Uchwała nr 14/18 <<POBIERZ>>

Uzasadnienie <<POBIERZ>>

Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniu 12 maja br. konferencję pod nazwą „System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian”. Konferencja ta wpisuje się w ciąg konferencji naukowo – dydaktycznych realizowanych przez naszą Uczelnię, a także jest bezpośrednią kontynuacją ubiegłorocznego wydarzenia, które obejmowało: Dzień szkoleniowy dla nauczycieli akademickich, Dni Kariery i Targi Pracy dla studentów oraz panel dyskusyjny pt. „Pielęgniarstwo – wyzwania i perspektywy zawodowe”.
Konferencja odbędzie się w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40 o godzinie 10.00.
Zaproszenie na konferencję <<POBIERZ>>
Harmonogram konferencji <<POBIERZ>>

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie rozpoczęła redagowanie kolejnego wydania Zeszytów Naukowych w przekroju tematycznym: edukacja, medycyna i społeczeństwo. Oznacza to kontynuowanie dotychczasowej jego formuły i zainteresowanie głównymi problemami, zjawiskami i tendencjami dotyczącymi przedmiotów nauczania: nauk podstawowych, społecznych i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie zawarła porozumienie z Kliniką w Beelitz w Brandenburgii. Klinika znajduje się na ulicy Paracelsusring 6 A w Beelitz- Heilstatten.

 

Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej pacjentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kliniki www.kliniken-beelitz.de oraz obejrzenia prezentacji <<ZOBACZ>>.

 

Wyjazd uczestników wizyty studyjnej do Kliniki

w Beelitz odbędzie się w dniach 18.02.- 26.02.2018r.

Informujemy, iż Uczelnia podpisała umowę partnerską z Kliniką Beelitz.

Umowa jest rezultatem  wizyty studyjnej władz Uczelni oraz studentów kierunku pielęgniarstwo w klinice w Beelitz. Umowa przewiduje między innymi realizację praktyk zawodowych przez naszych studentów oraz uruchomienie lektoratu języka niemieckiego. Praktyki zawodowe będą realizowane między innymi z takich przedmiotów jak rehabilitacja, neurologia. O szczegółach realizacji projektu będziemy informowali studentów na bieżąco.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na Uczelni wdrażany jest system „Wirtualny dziekanat” z modułami
dla studentów, wykładowców, rekrutujących.

Daje on bardzo duże możliwości usprawnienia Państwa codziennych czynności m.in. w zakresie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy: studentami, wykładowcami, pracownikami dziekanatu.

Moduł jest dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej pod adresem https://e-dziekanat.wsuz.pl/

oraz na stronie głównej Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie - WIRTUALNY DZIEKANAT

Uruchamiając stronę główną Wirtualnego Dziekanatu użytkownik wybiera np. sekcję 'Studenci’, która umożliwia logowanie:

- „Nazwa użytkownika” - numer albumu,

- „Hasło” - numer PESEL (w pierwszej kolejności zachęcamy do zmiany hasła startowego).

Aby skorzystać z tych możliwości wykładowca, student musi mieć założone konto przez pracownika sekcji informatycznej. Zachęcamy Państwa do zakładania kont i korzystania
z wirtualnego dziekanatu. Instrukcję obsługi, dla studentów, wykładowców znajdziecie Państwo poniżej.

Instrukcja dla wykładowców - pobierz

Instrukcja dla studentów - pobierz

Instrukcja dot. Rekrutacji Internetowej - pobierz

Przykładowo moduł dla wykładowców umożliwia:

  • pobieranie i drukowanie listy studentów,

  • wgląd w status studenta (wpis warunkowy, skreślenie itp.),

  • wysyłkę, odbiór informacji do studentów,

  • zamieszczanie materiałów dydaktycznych,

  • wystawianie ocen z zaliczeń lub egzaminów, a także drukowanie protokołów,

  • publikację  programów nauczania (sylabusy),

  • sprawdzanie swojego rozkładu zajęć,

  • publikację ogłoszeń,

  • wzajemną wymianę informacji z pracownikami rektoratu, dziekanatu i innymi pracownikami dydaktycznymi za pomocą systemu wewnętrznej poczty,

  • otrzymywanie na bieżąco ważnych informacji dotyczących dydaktyki.

Należy podkreślić, że system jest zamknięty – mogą się w nim logować tylko i wyłącznie studenci, pracownicy WSUZ.  Większość wymienionych modułów jest już w pełni funkcjonalna, niektóre wymagają wprowadzenia dużej ilości informacji do bazy, dlatego
nie są jeszcze dostępne. Całkowite wdrożenie systemu przewidziane jest w terminie umożliwiającym zaliczanie roczne w formie elektronicznej. Zapoznawanie się już w chwili obecnej z systemem pozwoli Państwu lepiej przygotować się do nowej formy zaliczania przedmiotów, i składania dokumentacji.

Instrukcje obsługi są również dostępne, po zalogowaniu na konto w Wirtualnym Dziekanacie (sekcja Pliki do pobrania).

Od dn. 23.06.2017 r. p.o. kierownika Dziekanatu została Iwona Czekalska.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.