PROJEKT POKL - STUDIA POMOSTOWE

Uczelnia aktywnie zaangażowała się, jako wykonawca, w uczestnictwo w Projekcie Systemowym: Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2) Beneficjentem systemowym projektu jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Uczelnia począwszy od 2008 roku sześciokrotnie realizowała projekt.

Łączna wartość projektów to 3 154 550 zł.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.