GALERIA

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ, Rektor WSUZ, Barbara Korczak, prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska - Gęsicka, dr hab. n. med. Małgorzata Wiśniewska - Ligier

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ, Barbara Korczak, prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska - Gęsicka, dr hab. n. med. Małgorzata Wiśniewska - Ligier

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Rektor WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Janina Krzypkowska reprezentująca wojewodę świętokrzyskiego, dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Janina Krzypkowska reprezentująca wojewodę świętokrzyskiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Ryszard Barna - wicestarosta Pińczowski

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Ryszard Barna - wicestarosta Pińczowski, dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ, Rektor WSUZ, Barbara Korczak, prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska - Gęsicka, dr hab. n. med. Małgorzata Wiśniewska - Ligier

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Ewa Mikołajczyk - Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Ewa Mikołajczyk - Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Dziekan WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Dziekan WSUZ, dr n. med. Zdzisław Legwant

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck - Schneider, Klinika Beelitz

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck - Schneider, Klinika Beelitz, dr Janina Stroisz

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Wręczenie legitymacji studenckich

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Rektor WSUZ, Dziekan WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Chór akademicki Joannis Cantores, przy parafii pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty i Apostoła

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Kinga Wójcik - przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Od lewej: Kinga Wójcik - przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSUZ, dr n. med. Zdzisław Legwant, Dziekan WSUZ, Rektor WSUZ

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Dr Katarzyna Ziomek - Michalak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wygłaszająca wykład inauguracyjny pt. "W trosce o wsparcie społeczne seniorów w dobie zmian demograficznych"

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Dr Katarzyna Ziomek - Michalak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wygłaszająca wykład inauguracyjny pt. "W trosce o wsparcie społeczne seniorów w dobie zmian demograficznych"

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego

Rektor WSUZ

Egzaminy dyplomowe 2018

Egzaminy dyplomowe 2018

Egzaminy dyplomowe 2018

Egzaminy dyplomowe: teoretyczne i praktyczne z przygotowania zawodowego

Praktyki na Oddziale Geriatrycznym w Busku Zdrój 2018

Praktyki w Busku Zdrój

Praktyki w Busku Zdrój

Praktyki na Oddziale Geriatrycznym w Busku Zdrój

Konferencja WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych "System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej:Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim-Anna Nocuń reprezentująca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego-Adama Jarubasa, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Rektor WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow, Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr Janina Stroisz, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim - Anna Nocuń reprezentująca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow, Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, dr hab. Marek Frankowicz

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: mgr Łukasz Pawłowski, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Wykładowca - mgr Anna Zawadzka, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Rektor WSUZ, Dziekan WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Dziekan WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ, Dziekan WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow, Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr Janina Stroisz, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych "System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych "System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych "System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych "System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - Ewa Mikołajczyk, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak, Rektor WSUZ

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - Ewa Mikołajczyk, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - Ewa Mikołajczyk

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Koordynator praktyk zawodowych - mgr Renata Cieślak, Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Wojcieszek, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Dziekan WSUZ, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas

Konferencja WSUZ 2018

Konferencja WSUZ 2018

Od lewej: Rektor WSUZ, Dziekan WSUZ, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Wojcieszek, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Koordynator praktyk zawodowych - mgr Renata Cieślak

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Koordynator praktyk zawodowych - mgr Renata Cieślak, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Od lewej: Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ, Dziekan WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Od lewej: Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Od lewej: Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Wojcieszek, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk

Uroczystość Czepkowania 2018

Uroczystość Czepkowania 2018

Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak

Przedstawiciele Kierownictwa Kliniken Beelitz GmbH na Konferencji WSUZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Zawarcie umowy dotyczącej realizacji praktyk zawodowych

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej:Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, Dziekan WSUZ, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider, Rektor WSUZ

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider, Rektor WSUZ

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dziekan WSUZ, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dziekan WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow, Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr Janina Stroisz, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Jadwiga Klukow

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider, dr hab. Marek Frankowicz, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, Rektor WSUZ

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Jadwiga Makuch, Wykładowca - mgr pielęgniarstwa Barbara Korczak, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Ewa Mikołajczyk, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Mała

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Porozumienie z Kliniką Beelitz

Od lewej: Dyrektor Medyczny Referencji Dyrektora Zarządzającego w Klinice Beelitz - Nico Kleine-Knefelkamp, dr Janina Stroisz, Laszlo Schneider - Dyrektor Zarządzający Europejską Agencją Rekrutacyjną Roedenbeck-Schneider

Kształcenie Praktyczne w Zespole Opieki Zdrowotnej

w Busku Zdroju

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Justyna Tokarska – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Zdjęcie 336

Zaproszeni goście – od prawej Grzegorz Solarz – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju, Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego, dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka – Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa, Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr Zdzisław Legwant – Wykładowca WSUZ

Grzegorz Solarz – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju

Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego

Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w Busku – Zdroju

dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka – Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Wręczanie indeksów przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa dr n. med. Maciej Szymański

Wręczanie indeksów przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa dr n. med. Maciej Szymański

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni WSUZ prof. dr hab. Seweryn Kukuła

Immatrykulacja Studentów I roku Wydziału Pielęgniarstwa

Immatrykulacja Studentów I roku Wydziału Pielęgniarstwa

Wręczanie indeksów studentce przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa dr n. med. Maciej Szymański

Wręczanie indeksów przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa dr n. med. Maciej Szymański

Członkowie Senatu Wyższej szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – od prawej prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Ligier – Wykładowca WSUZ, mgr Barbara Korczak Wykładowca WSUZ, mgr Anna Zawadzka – Wykładowca WSUZ, prof. dr hab. Seweryn Kukuła Rektor Uczelni WSUZ, mgr Grzegorz Pastuszka – Przedstawiciel Założyciela Uczelni, dr n. med. Maciej Szymański – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa

Zaproszeni goście – od lewej Marek Płachta – Prezes Natur – Vit, Anna Golik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, Maria Burek – Dyrektor Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pińczowie, Urszula Salwa – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach, Stanisław Włudyga Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – Wykładowca WSUZ

Zaproszeni goście – od lewej Maria Burek – Dyrektor Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pińczowie, Urszula Salwa – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach, Stanisław Włudyga Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – Wykładowca WSUZ, Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w Busku – Zdroju, Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego, dr Zdzisław Legwant – Wykładowca WSUZ

Zaproszeni goście – od prawej Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr Zdzisław Legwant – Wykładowca WSUZ, Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego, Grzegorz Gałuszka – Dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala „Krystyna” w Busku – Zdroju, Stanisław Włudyga Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – Wykładowca WSUZ, Urszula Salwa – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach

Chór Joannes Cantores z Parafii św. Jana w Pińczowie pod kierownictwem siostry Alwery Leśniewskiej

Członkowie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – od lewej dr n. med. Maciej Szymański – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, mgr Grzegorz Pastuszka – Przedstawiciel Założyciela Uczelni, prof. dr hab. Seweryn Kukuła – Rektor Uczelni WSUZ, mgr Anna Zawadzka – Wyładowcza WSUZ, mgr Barbara Korczak – Wykładowca WSUZ, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Ligier – Wykładowca WSUZ

Immatrykulacja Studentów I roku Wydziału Pielęgniarstwa

Uroczystość Czepkowania Studentów Wydziału Pielęgniarstwa 2015/2016

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa po Uroczystym Czepkowaniu

Studentki I roku składające podziękowanie Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewie Mikołajczyk

Studentki I roku Wydziału Pielęgniarstwa składające podziękowania Pani mgr Jadwigi Makuch

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa po Uroczystym Czepkowaniu

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas odśpiewania hymnu pielęgniarskiego

Studentka I roku Wydziału Pielęgniarstwa podczas zapalania świecy symbolu pielęgniarstwa

Studentki Wydziału Pielęgniarstwa z wykładowcą WSUZ mgr Renata Cieślak

Czepkowanie studentki I roku przez mgr Annę Zawadzką – wykładowca WSUZ

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas Uroczystości Czepkowania

Studentki Wydziału Pielęgniarstwa w strojach pielęgniarki XIX wieku

Prelegent Uroczystości Czepkowania Studentów Wydziału Pielęgniarstwa – mgr Barbara Korczak – temat wykładu: Florencja Nightingale – symbolem współczesnej pielęgniarki

Przedstawiciel Założyciela Uczelni – mgr Grzegorz Pastuszka, mgr Jadwiga Zawarczyńska – wykładowca WSUZ, Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewa Mikołajczyk

Studentki Wydziału Pielęgniarstwa podczas Uroczystego Czepkowania przez mgr Barbara Korczak – wykładowca WSUZ, Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewa Mikołajczyk, mgr Renata Cieślak – wykładowca WSUZ, mgr Anna Zawadzka – wykładowca WSUZ

Czepkowanie studentki I roku przez Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewę Mikołajczyk

Czepkowanie studentki I roku przez Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewę Mikołajczyk

Czepkowanie studentki I roku przez mgr Jadwigę Zawarczyńską – wykładowca WSUZ

Uroczystość Czepkowania Studentów Wydziału Pielęgniarstwa 2014/2015

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa w strojach pielęgniarki XIX wieku; prof. dr hab. Seweryn Kukuła Rektor Uczelni WSUZ; mgr Zofia Małas - Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych; dr n. med. Bogumiła Kowalczyk - Sroka - Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych po Uroczystym Czepkowaniu.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas recytacji wierszy poświęconym pielęgniarkom.

Od lewej: Aneta Wilk - studenta Wydziału Pielęgniarstwa przedstawiająca życiorys Prekursorki Pielęgniarstwa Hanny Chrzanowskiej, mgr Jadwiga Makuch - wykładowca WSUZ, dr n. med Aleksandra Cieślik - wykładowca WSUZ, prof. dr hab. Seweryn Kukuła - Rektor Uczelni WSUZ, dr n. med. Bogumiła Kowalczyk - Sroka - Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa, mgr Zofia Małas - Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Anna Zawadzka - wykładowca WSUZ, mgr Renata Cieślak.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa po Uroczystym Czepkowaniu.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa po Uroczystym Czepkowaniu.

Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Zofia Małas, od lewej: Przedstawiciel Założyciela Uczelni - mgr Grzegorz Pastuszka, mgr Barbara Korczak - wykładowca WSUZ, dr n. med. Aleksandra Cieślik - wykładowca WSUZ, dr n. med. Bogumiła Kowalczyk - Sroka - Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa, Od prawej: prof. dr hab. Seweryn Kukuła - Rektor Uczelni WSUZ, mgr Renata Cieślak - wykładowca WSUZ, mgr Jadwiga Zawarczyńska - wykładowca WSUZ.

Wystąpienie Wojewódzkiego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa - dr n. med. Bogumiły Kowalczyk - Sroki, Od lewej: mgr Barbara Korczak - wykładowca WSUZ, Od Prawej: mgr Zofia Małas - Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Czepkowanie studenta I roku Wydziału Pielęgniarstwa przez mgr Barbarę Korczak.

Portret Prekursorki Pielęgniarstwa Hanny Chrzanowskiej, Kaganek - symbol Pielęgniarstwa oraz książka pt. Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie prezent od Przewodniczącego Okręgowej Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych - mgr Stanisław Łukasik.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas Uroczystości Czepkowania.

Mgr Jadwiga Makuch - prowadząca Uroczystość Czepkowania Studentów Wydziału Pielęgniarstwa.

Prelegent Uroczystości Czepkowania Studentów Wydziału Pielęgniarstwa - mgr Barbara Korczak - temat wykładu: Funkcje symboli i ceremonii zawodowych w pielęgniarstwie.

Prelegent Panelu Dyskusyjnego - mgr Jadwiga Zawarczyńska - temat wykładu: Opieka geriatryczna - nasze największe wyzwanie.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas Uroczystości Czepkowania.

Posiedzenie Społecznej Rady Pracodawców

Członkowie Posiedzenia Społecznej Rady Pracodawców od prawej Anna Gawrońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, Kazimierz Stępniewski – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pińczowie, Grzegorz Solarz – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju

Od lewej prof. dr hab. Seweryn Kukuła – Rektor Uczelni WSUZ, Przedstawiciel Założyciela Uczelni – mgr Grzegorz Pastuszka, mgr Małgorzata Rusak Pracownik Biura Karier

Członkowie Posiedzenia Społecznej Rady Pracodawców od prawej Grzegorz Lasak – Dyrektor Szpitala w Busku – Zdroju, Ryszard Barna – Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego, Ewa Mikołajczyk Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Trybuch Dyrektor do Spraw Lecznictwa – Przedstawiciel Prezesa Uzdrowisko Busko – Zdrój, Józef Żółciak – p .o. Dyrektor Szpitala w Staszowie, Jarosław Wójcicki – Dyrektor Szpitala w Jędrzejowie, Bartosz Stemplewski – Dyrektor Szpital

Członkowie Posiedzenia Społecznej Rady Pracodawców od prawej Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Marek Płachta – Prezes Natur – Vit, Przedstawiciel Właściciela Huty Szkła Gospodarczego w Skrzeszewie – Tadeusza Wrześniaka, dr Zdzisław Legwant wykładowca WSUZ – Przedstawiciel Sanatorium „Włókniarz” Busko – Zdroju, Anna Gawrońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

Członkowie Społecznej Rady Pracodawców podczas wykładu Przedstawiciela Założyciela Uczelni mgr Grzegorza Pastuszki

Członkowie Społecznej Rady Pracodawców podczas wykładu Przedstawiciela Założyciela Uczelni mgr Grzegorza Pastuszki

Wyższa Szkoła Umiejetności Zawodowych

WSUZ

WSUZ

Zaproszeni goście – od lewej: Przedstawiciel Posła Krzysztofa Lipca – Krzysztof Koniusz, Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego – Ryszard Barna, Założyciel Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych, – prof. dr hab. Stefan Pastuszka wraz z małżonką Eryką Pastuszka, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas.

WSUZ

WSUZ

Od lewej: mgr Grzegorz Pastuszka – Pełnomocnik Rektora, mgr Beata Dudkiewicz - Pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Pińczowie, mgr Jolanta Radosz – Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, mgr Jadwiga Karcz - Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Śpiewaczka Operowa - Pani Nina Natalia Nowak, dr n. med. Barbara Lelonek - Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, mgr Anna Zawadzka - Wykładowca.

Członkowie Senatu WSUZ

Członkowie Senatu WSUZ

Od lewej: dr n. med. Maciej Szymański, dr Jacek Piszewski – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, mgr Jadwiga Trela – Lech - Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych., mgr Grzegorz Pastuszka – Pełnomocnik Rektora, dr n. biol. Katarzyna Chrust – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, prof. dr hab. Seweryn Kukuła – Rektor, mgr Jadwiga Zawarczyńska - Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych oraz mgr Barbara Korczak – Wykładowca.

Pani Nina Natalia Nowak

Pani Nina Natalia Nowak

Śpiewaczka Operowa

Pani Nina Natalia Nowak

Pani Nina Natalia Nowak

Śpiewaczka Operowa

Pani Nina Natalia Nowak

Pani Nina Natalia Nowak

Śpiewaczka Operowa

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręcza Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Pińczowie – Pani Marii Burek okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Przedstawiciel Właściciela Huty Szkła Gospodarczego w Skrzyszowie - Tadeusza Wrześniaka (fundatora okolicznościowych pucharów).

Zofia Małas

Zofia Małas

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Prof. dr hab. Stefan Pastuszka

Prof. dr hab. Stefan Pastuszka

Założyciel Wyższej Szkoły Umiejętności w Pińczowie.

Pani Nina Natalia Nowak

Pani Nina Natalia Nowak

Koncert Śpiewaczki Operowej.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza profesorowi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Andrzejowi Kozera okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręcza byłemu Dyrektorowi Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – Romanowi Szczygieł okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Pracownikowi Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – Pani Lidii Gręda okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła; Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka oraz Kierownik dziekanatu mgr Gabriela Błaszczyk z okolicznościowym pucharem.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręcza Wykładowcy Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – mgr Arturowi Negri - Szott okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła; Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka oraz Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – mgr Krzysztof Marszalik z okolicznościowym pucharem.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła; Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka oraz Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – mgr Barbara Korczak z okolicznościowym pucharem.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Wykładowcy Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – mgr Stanisławowi Kowalczyk okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Wykładowcy Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – dr n. farm. Romanowi Duda okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – dr n. med. Zdzisław Legwant z okolicznościowym pucharem.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów - Włodzimierzowi Badurak okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Przewodniczącemu Rady Powiatu Pińczowskiego – Ryszardowi Barnie okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Przewodniczącej Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zofii Małas okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręcza Założycielowi Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych, – prof. dr hab. Stefanowi Pastuszce okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Busku – Zdroju – Bogdanowi Błaszczyk okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Studenci oraz pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza byłemu Dziekanowi Wydziału Pielęgniarstwa Bogumile Kowalczyk – Sroka okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza wykładowcy Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych - dr n. med. Barbarze Lelonek okolicznościowy puchar.

WSUZ

WSUZ

Rektor prof. dr hab. Seweryn Kukuła oraz Pełnomocnik Rektora mgr Grzegorz Pastuszka wręcza Pracownikowi Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych – mgr Annie Spychała okolicznościowy puchar.

Bożentyna Pałka- Koruba

Bożentyna Pałka- Koruba

Wojewoda Świętokrzyski

Klaudia Bąk

Klaudia Bąk

Przemówienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego.

WSUZ

WSUZ

Członkowie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie: od lewej: dr n. biol. Katarzyna Chrust – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, prof. dr hab. Seweryn Kukuła – Rektor, mgr Grzegorz Pastuszka – Pełnomocnik Rektora, dr Jacek Piszewski – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, mgr Barbara Korczak – Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych.

Joannes Cantores

Joannes Cantores

Dyrygent Chóru z Parafii św. Jana w Pińczowie pod kierownictwem siostry Alwery Leśniewskiej.

WSUZ

WSUZ

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę; Wręczenie indeksu przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa - dr n. biol Katarzynę Chrust.

WSUZ

WSUZ

Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Wydziału Pielęgniarstwa.

IMG_2106_edited.JPG

IMG_2106_edited.JPG

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę.

IMG_2107_edited.JPG

IMG_2107_edited.JPG

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę; Wręczenie indeksu przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa - dr n. biol Katarzynę Chrust.

WSUZ

WSUZ

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę; Wręczenie indeksu przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa - dr n. biol Katarzynę Chrust.

WSUZ

WSUZ

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę; Wręczenie indeksu przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa - dr n. biol Katarzynę Chrust.

WSUZ

WSUZ

Przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryn Kukuła, mgr Grzegorz Pastuszka – Pełnomocnik Rektora, dr Jacek Piszewski - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, mgr Barbara Korczak – Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych.

WSUZ

WSUZ

Członkowie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie: od prawej - dr n. biol. Katarzyna Chrust – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, dr n. med. Maciej Szymański, mgr Jadwiga Trela – Lech, mgr Jadwiga Zawarczyńska.

WSUZ

WSUZ

Członkowie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie: dr Jacek Piszewski – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, dr n. biol. Katarzyna Chrust – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, mgr Grzegorz Pastuszka – Pełnomocnik Rektora, prof. dr hab. Seweryn Kukuła – Rektor.

WSUZ

WSUZ

Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Seweryna Kukułę; Wręczenie indeksu przez Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa - dr n. biol Katarzynę Chrust.

WSUZ

WSUZ

Studenci - Wydziału Pielęgniarstwa; Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

WSUZ

WSUZ

Chór Joannes Cantores z Parafii św. Jana w Pińczowie pod kierownictwem siostry Alwery Leśniewskiej.

Konferencja

Zjawiska niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki

Uczestnicy Konferencji

Uczestnicy Konferencji

Zjawiska niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki.

Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

Prelegent konferencji. Tematy wykładów - 1. Koncepcja zdarzeń niepożądanych ZN i błąd człowieka w medycynie. 2. Zdarzenia niepożądane w pielęgnowaniu chorego. Odleżyny.

Mgr Stanisław Łukasik

Mgr Stanisław Łukasik

Przewodniczący Okręgowej Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Mgr Ewa Golonka

Mgr Ewa Golonka

Prelegent Konferencji. Temat wykładu - Ekspozycja na zakłucie w pielęgniarstwie.

Dr n. med. Małgorzata Starczyńska

Dr n. med. Małgorzata Starczyńska

Prelegent Konferencji. Temat Wykładu - Znaczenie ciągłego kształcenia zawodowego w zapobieganiu błędom medycznym i zdarzeniom niepożądanym.

Dr n. med. Janusz Pokorski

Dr n. med. Janusz Pokorski

Prelegent Konferencji. Temat wykładu - Ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych w pielęgniarstwie.

Dr n. med. Bogumiła Kowalaczyk-Sroka

Dr n. med. Bogumiła Kowalaczyk-Sroka

Prelegent Konferencji. Temat wykładu - Zespół wypalenia zawodowego w pielęgniarstwie w aspekcie bezpieczeństwa chorego.

Dr n. med Izabela Wróblewska

Dr n. med Izabela Wróblewska

Prelegent Konferencji. Temat wykładu - Praca pielęgniarki w przeszłości i współcześnie.

Dr n. farm. Roman Duda

Dr n. farm. Roman Duda

Prelegent Konferencji. Temat wykładu - Powikłania i błędy przy podawaniu leków.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.

Studenci Wydziału Pielęgniarstwa podczas odśpiewania hymnu pielęgniarskiego