KOŁO NAUKOWE

Pediatryczne Koło Naukowe „Uśmiech Dziecka”

 

Spotkania są przygotowywane przez członków koła. Celem jest podnoszenie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych, współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni, rozwój zainteresowań własnych i stworzenie samodoskonalenia studentów. Działalność koła skupia się nad opieką nad dzieckiem przewlekle chorym, funkcjonowaniu dzieci zdrowych w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematy spotkań to również problemy dzieci wynikające z ich choroby i hospitalizacji. Dotyczą również wiedzy i przygotowania rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z choroba nowotworową.

 

Uczestnicy, Koła co roku biorą czynny udział w organizowaniu Dnia Dziecka oraz Dnia Świętego Mikołaja w NZOZ Jędrzejów.

 

 

Zapraszamy serdecznie na spotkania.

 

 

 

Opiekun Koła: mgr Anna Zawadzka

 

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów

E-mail: dziekanat@wsuz.pl

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Koła Naukowego - Uśmiech Dziecka

Załącznik nr 2 do Regulaminu Koła Naukowego - Uśmiech Dziecka
Załącznik nr 3 do Regulaminu Koła Naukowego - Uśmiech Dziecka
Załącznik nr 4 do Regulaminu Koła Naukowego - Uśmiech Dziecka

Geriatryczne Koło Naukowe „Druga Młodość”

 

Spotkania koła geriatrycznego dotyczą problemów starzenia się, starości, wieku podeszłego, problemów zdrowia, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób w starszym wieku. Celem jest rozwój wiedzy na temat wieku podeszłego, rozwoju kompetencji i umiejętności członków koła, tworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego.

 

 

Uczestnicy, naszego Koła odbywają spotkania w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym celem edukacji rodziny i chorego w danej jednostce chorobowej, pomocy w czynnościach pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych i dietetycznych.

 

 

Zapraszamy serdecznie na spotkania.

 

 

Opiekun Koła: mgr Jadwiga Makuch

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów

E-mail: dziekanat@wsuz.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Koła Naukowego - Druga Młodość

Załącznik nr 2 do Regulaminu Koła Naukowego - Druga Młodość

Załącznik nr 3 do Regulaminu Koła Naukowego - Druga Młodość

Załącznik nr 4 do Regulaminu Koła Naukowego - Druga Młodość

 

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.