KONFERENCJE

W Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

odbyły się następujące konferencje naukowo – dydaktyczne:

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

"System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian"

12.05.2018 r.

Konferencja z okazji Dziesięciolecia Wydziału Pielęgniarstwa

"Pielęgniarstwo - wyzwania kolejnej dekady",

15.05.2015 r.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

"Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki",

14.05. 2015 r.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży”,

08.06.2013 r.
 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Pielęgniarka promotorem zdrowia – od teorii do praktyki”,

27.04.2013 r.

 

Konferencja naukowa

„Doświadczenia, wyzwania i perspektywy zawodu pielęgniarki i położnej”,

2-3.04.2009 r.

 

Konferencja naukowa

„Znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia we współczesnej medycynie”,

27.06.2007 r

 

Konferencja

"Problemy edukacyjne i organizacyjne zawodu pielęgniarki i położnej”,

09.06.2006 r.
 

Międzynarodowa konferencja naukowo - szkoleniowa

"Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek w świetle wymogów

Unii Europejskiej”,

01.11.2006 r.

 

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.