KURSY I SZKOLENIA

Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych w Busku – Zdroju działające w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (ZDZ) oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie (WSUZ) wspólnie zorganizowali dnia 14 marca 2015 r. kurs specjalistyczny pt. „Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego”.

 

W czasie kursu były omawiane m.in. następujące tematy:

  • Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie uzdrowiska,

  • Metody lecznicze stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym,

  • Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym w warunkach uzdrowiskowych.

 

Wykładowcami na kursie byli specjaliści WSUZ Wydziału Pielęgniarstwa w Pińczowie, innych uczelni medycznych z kraju oraz kadra medyczna z wybranych Uzdrowisk.

 

Słuchacz kursu specjalistycznego dla pielęgniarek pn. „Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego” mógł odbywać zajęcia praktyczne w swoim zakładzie pracy. Słuchaczom, którzy nie mogli zrealizować praktyk w swoim zakładzie pracy miejsce praktyk zapewnił organizator kursu tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach deklarując również pomoc słuchaczom w zakresie znalezienia na terenie Buska-Zdroju tanich miejsc noclegowych.

 

Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia kursu specjalistycznego / certyfikat.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.