INFORMACJE DOT. ELS

Jak otrzymać legitymację ?

Jeśli jesteś kandydatem na studia i rozpoczynasz naukę w nowym roku akademickim:

 1. zamów legitymację studencką,

 2. wyślij zdjęcia na adres email: dziekanat@wsuz.pl (temat wiadomości "Legitymacja ELS: nr albumu, imię i nazwisko",

 3. dokonaj opłaty w wysokości 22 zł na wskazane przez pracowników dziekanatu konto bankowe (opłaty za legitymację),
   

Legitymacje są wydawane przez pracowników dziekanatu od 1 października.

Brak legitymacji ​?

Prześlij nam swoje zgłoszenie, jeśli czekasz na legitymację dłużej niż 14 dni roboczych od momentu spełnienia następujących warunków:

 1. dokonanie opłaty na prawidłowy numer konta (weź pod uwagę czas potrzebny na zaksięgowanie wpłaty),

 2. przekazanie zdjęcia (sprawdź, czy przesłałeś właściwe zdjęcie),

 3. złożenie zamówienia lub w przypadku duplikatu - (papierowy wniosek w dziekanacie).

Duplikat i wymiana legitymacji ​?

Wymiana / wydanie duplikatu elektronicznej jest możliwa jeśli:

 • zgubisz legitymację lub zostanie ona skradziona,

 • na legitymacji widnieją błędne dane,

 • legitymacja jest zniszczona,

 • zmienisz dane osobowe lub adresowe,

 • zdjęcie przestało być zgodne ze stanem faktycznym.
   

Aby otrzymać duplikat legitymacji:

 1. złóż wniosek o wymianę / duplikat legitymacji w dziekanacie,

 2. prześlij zdjęcie na adres dziekanat@wsuz.pl z informacją, że potrzebujesz duplikatu i podaj swój numer albumu, a później potwierdź telefonicznie swój PESEL.

 3. dokonaj wpłaty w wysokości 33 zł na właściwe konto.
   

* Jeśli zdjęcie w poprzedniej legitymacji jest aktualne i zgodne z wymaganiami, to możemy go użyć do wydruku duplikatu.

Odbiór duplikatu legitymacji następuje w dziekanacie po 5 dniach roboczych od spełnienia powyższych warunków.

Zdjęcia do legitymacji ​?

Zdjęcie do EL powinno spełniać te same wymagania dot. wizerunku osoby co zdjęcie do obecnie obowiązującego dowodu osobistego oraz określone niżej wymagania techniczne:

 1. zdjęcie aktualne, kolorowe, wyraźne;

 2. prawidłowa jasność, kontrast, naturalna kolorystyka;

 3. twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, prostopadle do osi aparatu, głowa nie może być przekrzywiona;

 4. neutralny wyraz twarzy;

 5. oświetlenie równomierne, bez cieni i odblasków na skórze i w okularach;

 6. oczy otwarte i wyraźnie widoczne, "efekt czerwonych oczu" niedopuszczalny;

 7. okulary jasne, oprawki nie mogą przesłaniać oczu (wyjątek - osoby z wadami wzroku);

 8. bez nakrycia głowy (za wyjątkiem religijnych);

 9. postać wyraźnie odcinająca się od tła;

 10. tło jednolite białe lub inne jasne, bez widocznych cieni;

 11. brak widocznych zabrudzeń, pasków, smug, zszywek, pieczęci i innych artefaktów;

 12. prawidłowe wykadrowanie, bez widocznych ramek i marginesów;

 13. widoczna musi być CAŁA głowa (i niewiele więcej);

 14. Zdjęcie należy przysłać w postaci pliku graficznego jpg.

 15. Rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 50 KB.

W celu wysyłki zdjęcia na potrzeby ELS kliknij na przycisk wyświetl, który przekieruje

do formularza - wyświetl

Wyjątki:
 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
   

 2. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do uznania zdjęcia z nakryciem głowy lub z ciemnymi szkłami może być także dołączona do wniosku kserokopia dowodu tożsamości, w którym zastosowano takie zdjęcie.
   

Zobacz przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć na stronie obywatel.gov.pl

Uwagi dotyczące skanowania zdjęć:

Należy w miarę możliwości unikać skanowania zdjęć i przysyłać zdjęcia odebrane 
od fotografa w postaci pliku. Jeśli plik jest zbyt duży, to można go wstępnie przygotować poprzez wykadrowanie i zmniejszenie w jednym z wielu darmowych programów.

Przyczyną złej jakości (i w efekcie odrzucenia zdjęcia) jest w wielu wypadkach skanowanie papierowej odbitki (szczególnie małych rozmiarów), a także zbyt duże wyostrzenie w programie graficznym i zbyt duża kompresja jpg.

Skanowane zdjęcia są często niewyraźne, mają nieprawidłową jasność, słaby kontrast 
i nienaturalną kolorystykę oraz widoczne uszkodzenia i zabrudzenia powierzchni, a także widoczne artefakty związane z wydrukiem zdjęcia na papierze (paski, przebarwienia).

UWAGA: Nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać wyłącznie numer albumu użytkownika EL.

Opłaty za legitymację ?

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł

Wydanie duplikatu (utrata/zniszczenie/zgubienie) - 33 zł

Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej (zmiana danych) - 33 zł

Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym - 33 zł

Wnoszenie opłat:
 

 1. Kandydaci na studia - na konto wygenerowane przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

 2. Studenci na indywidualne konto bankowe oznaczone jako „za legitymację”, tj. na konto bankowe umieszczone na wykazie indywidualnych kont bankowych przekazanym przez dziekanat.

Akty prawne i formularze

 • regulamin elektronicznej legitymacji studenckiej,

 • wzór elektronicznej legitymacji studenckiej,

 • wzór hologramu,

 • wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej lub jej duplikatu

 • zarządzenie Rektora WSUZ w sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznej legitymacji studenckiej

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.