O KIERUNKU

Ogólna charakterystyka kierunku

 

Studia na tym kierunku przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki. Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej

i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

 

Absolwent/ka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służb medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 

Organizacja, przebieg i plan studiów

 

Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia

i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

Nauki społeczne i humanistyczne- psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarstwa - podstawa pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej,  badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, Zajęcia fakultatywne
do wyboru: Język migowy, Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej;

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Choroby wewnętrzne
i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Położnictwo, ginekologia
i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Neurologia

i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Opieka paliatywna, Podstawy rehabilitacji, Podstawy ratownictwa medycznego, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Seminarium dyplomowe;

W ramach kształcenia realizowane są obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.