POLITYKA JĘZYKOWA

Program Kształcenia na kierunku pielęgniarstwo obejmuje 120 godzin lektoratu, języka angielskiego. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej jest znajomość języka wykładowego w instytucji partnerskiej. Poziom znajomości języka będzie sprawdzany na podstawie specjalnie przygotowanego testu lub też musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Egzamin przeprowadzany jest przez wyznaczoną przez pełnomocnika komisję, w skład której wchodzą co najmniej dwie osoby. Egzamin może być też przeprowadzony przez wyznaczanego partnera np. szkołę językową w ramach podpisanej umowy. Na uczelni funkcjonuje Studium Jeżyków Obcych oferujące kursy przygotowujące studentów do uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej pod względem znajomości języków obcych.

Ponadto, studenci mają możliwość uczestnictwa w specjalnych kursach prowadzonych przez szkoły językowe z którymi uzupełnia podpisała umowy. Szkoły te zlokalizowane są w kilku miastach, w kilku ośrodkach pokrywających się z geograficznym miejscem zamieszkania studentów.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.