PRACOWNIA BIOCHEMII

Ćwiczenia z przedmiotu

Biochemia i biofizyka

Monika Herzyk

 

Zajęcia z przedmiotu ''Biochemia i biofizyka'' w formie ćwiczeń, odbywają się w grupach 10 osobowych, 6 godzin każda. Miejscem zajęć jest Laboratorium bio - Diagnostyka Sp. z o.o., które mieści się przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

W laboratorium wykonuje się szeroki wachlarz badań z zakresu: biochemii, hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, serologii transfuzjologicznej, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki onkologicznej dla potrzeb ZOZ i SZOZ w Pińczowie jak i dla innych zleceniodawców.

 

Plan zajęć

 

  • Zapoznanie się z przepisami BHP.

 

  • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym:

- zasady przyjmowania materiału do badań i jego rozsyłanie na poszczególne pracownie

- omówienie procedur pobierania materiału

- prezentacja sprzętu do pobierania materiału

- prowadzenie dokumentacji.

 

  • Monitorowanie błędu przedlaboratoryjnego.

 

  • Zapoznanie się z topografią laboratorium:

- miejsce rejestracji pacjentów

- punkt przyjmowania i segregacji materiału

- poszczególne pracownie

 

  • Prezentacja sprzętu i aparatury analitycznej na poszczególnych pracowniach:

- omówienie parametrów morfologii krwi i ocena rozmazu krwi obwodowej

- badanie ogólne moczu i ocena osadu moczu, badanie kału

- badania serologiczne

- elektroforeza

- omówienie niektórych badań biochemicznych.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.