PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

Zajęcia z przedmiotu

Mikrobiologia i parazytologia

dla studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

w Pińczowie, Kierunek Pielęgniarstwo

 

Ćwiczenia odbywają się w Pracowni Bakteriologicznej NZOZ

bio- Diagnostyka mieszczącej się na terenie

Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

 

Pracownia prowadzi diagnostykę chorób infekcyjnych zarówno u pacjentów szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem do wykonywania badań , oraz merytoryczne pracuje zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta d/ s Mikrobiologii.

 

Zajęcia ze studentami odbywają się w grupach 8-10 osobowych, tak aby każdy student miał możliwość zapoznania się ze wszystkimi narzędziami i procedurami niezbędnymi do prawidłowego pobrania materiału od chorego, jego transportu oraz obiegiem próbki w laboratorium.

 

Przebieg zajęć

 

1. Zapoznanie z przepisami BHP i zasadami zachowania w obszarze Pracowni.

 

2. Zapoznanie studentów z topografią laboratorium :punkt przyjęć materiału,

pracownie diagnostyczne, sterylizatornia brudna, sterylizatornia czysta, pokój

aparaturowy, punkt wypisywania i wydawania wyników.

 

3. Prezentacja sprzętu do pobierania materiału do badań, omówienie procedur

pobierania materiałów, zaprezentowanie z udziałem studentów sposobu

pobierania wymazu z gardła i nosa.

 

4. Prezentacja sprzętu do diagnostyki zakażeń krwi i płynów ustrojowych, oraz

aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.

 

5. Prezentacja kultur bakteryjnych wyhodowanych na podłożach płynnych i

stałych ( namnażających , różnicujących i chromogennych).

 

6. Zapoznanie się ze sprzętem ( autoklawy medyczne) do sterylizacji i utylizacji

materiałów, oraz zapoznanie studentów ze sposobem oceny skuteczności

sterylizacji przy użyciu testów chemicznych i biologicznych

 

7. Prezentacja preparatów mikroskopowych. Studenci mieli możliwość

zapoznania się z mikroskopem i obejrzeniem kształtu i zabarwienia bakterii

w mikroskopie świetlnym.

 

8. Posiewy materiałów – prezentacja i samodzielne wykonywanie.

 

9. Przeprowadzenie doświadczenia-ocena skuteczności mycia i higienicznej

dezynfekcji rąk.

 

10. Postępowanie z odpadami medycznymi (segregacja, zamykanie, transport )

 

11. Dokumentacja medyczna ( wypełnianie druku ;skierowania do badań)

 

 

Prowadzący zajęcia mgr mikrobiologii medycznej Dorota Domagała

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.