PRAKTYKI ZAWODOWE

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

 

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych (szpital, środowisko domowe i.in.) jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych tj. w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

Kształcenie praktyczne odbywa się w oddziałach - internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczo-ginekologicznym w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicjach.

 

Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać na wniosek studenta zaliczone (nie więcej jednak jak 50% przewidzianego wymiaru godzin) na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, a w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności. Zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dokonywane są na podstawie uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego Nr 9/III/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.