PROJEKTY Z FUNDUSZY UE

Projekty współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej

Realizator: Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

 

 • Projekt  Turystyka wiejska szansą rozwoju województwa świętokrzyskiego - projekt realizowany z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2006-2008.

Wartość projektu – 458 130,40 zł

 

 • Projekt Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek z województwa świętokrzyskiego - projekt realizowany z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2006-2008.

Wartość projektu – 768 549,15 zł

 

 • Projekt Systemowy pn. "Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 10/SP-EFS/ZZP-47/08 zawarta
  w dniu 12 listopad 2008r.

Wartość projektu – 410 400,00 zł

 

 • Projekt Systemowy pn. "Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 36/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1881/1377 zawarta w dniu 26 listopad 2010r.

Wartość projektu – 1 044 750,00 zł

 

 • Projekt Systemowy pn. "Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 24/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1881/1192 zawarta w dniu 16 listopada 2011 r.

Wartość projektu – 1 034 800,00 zł

 

 • Projekt Systemowy pn. "Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 38/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1881/1009 zawarta w dniu 20 listopada 2012 r.

Wartość projektu – 465 400,00 zł

 

 • Wyższe studia zawodowe dla pielęgniarek - projekt realizowany z programu PHARE 2002; okres realizacji 2005-2006

 • Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 3/G/EFS/PPOZ/DPiP/12/1881/1151 zawarta w dniu 5 grudnia 2012 r.

Wartość projektu – 9 900,00 zł

 

 • Kurs doskonalący dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej
  w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 1/G-EFS-OM/DPiP/12/1881/1159 zawarta w dniu 5 grudnia 2012 r.

Wartość projektu – 7 750,00 zł


 

 • Projekt Systemowy pn. "Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa nr 28/SP-EFS/ZZP-07/14/1/1881/168 zawarta w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Wartość projektu – 199 200,00 zł

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.