Recent news

PIELĘGNIARSTWO

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

początek zajęć MARZEC 2020 r.

 

Rekrutacja trwa od 02 października 2019 roku

 

Zjazdy 2 razy w miesiącu*

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

 

Wpisowe:

 

Do 30.01.2020 - 350

Do 28.02.2020 - 450

Brak opłaty administracyjnej!

Czesne tylko 440 zł/miesiąc!

*od drugiego semestru

 

Godziny pracy sekretariatu 08.00 – 16.00

tel.: 662 539 749

 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE 

realizowane w formie zjazdów w WEEKENDY dwa razy w miesiącu

(piątek po południu, sobota, niedziela)

 

Studia trwają 7 semestrów i obejmują 4720 godzin dydaktycznych

w tym 1200 godzin praktyk zawodowych i 1100 godzin zajęć praktycznych.

 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE realizowane DZIENNIE

 

Studia trwają 6 semestrów i obejmują 4720 godzin dydaktycznych

w tym 1200 godzin praktyk zawodowych i 1100 godzin zajęć praktycznych.

 

Uczelnia wpisana do rejestru MNiSW

niepublicznych wyższych szkół zawodowych pod nr 310.

 

Uczelnia posiada akredytację oraz certyfikat Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

OTRZYMUJESZ:

 

 • Tytuł licencjata uznawany w UE

 • Wiedzę, umiejętności i kwalifikacje oraz bezpłatny udział w konferencjach

 • Wsparcie rozwoju zawodowego - Biuro Karier - bezpłatne szkolenia, oferty pracy w kraju i zagranicą! Od 2015 roku nowy program wymiany międzynarodowej

 • Rozbudowany program praktyk zawodowych. Współpracujemy z kilkudziesięcioma placówkami opieki zdrowotnej na terenie kilku województw

 • Wyjątkową atmosferę studiowania - Profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Doskonale wyposażone Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich. Wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001

 • Przyjazne warunki finansowe

 • Wpisowe 0 zł! Brak opłaty administracyjnej

 • Atrakcyjne czesne – tylko 440 zł miesięcznie!

 • Stypendia socjalne, naukowe i inne

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

 

Wydział Pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

ul. Żwirki i Wigury 40

Województwo Świętokrzyskie, 40 km od Kielc

tel. 662 539 749

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • podanie o przyjęcie na studia

 • pobierz dokument w formacie .doc

dokument dostępny także w dziekanacie

 • Instrukcja dot. Rekrutacji Internetowej

pobierz dokument w formacie .pdf

dokument dostępny także w dziekanacie

 • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis bądź kserokopia poświadczona notarialnie)

 • kserokopia dowodu osobistego

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo

 • 4 fotografie o wymiarach 35x45 mm

 • dowód opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto uczelni

© 2019 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 662 539 749

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.