STRATEGIA PROGRAMU ERASMUS+

Szkoła dąży do zapewnienia wysokiego standardu edukacji pielęgniarstwa, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Program nauczania jest ściśle adekwatny do wymagań ze strony lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się ochroną zdrowia. Uczelnia wyższa dąży do współtworzenia społeczeństwa wiedzy poprzez naukę oraz integrację społeczną. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych wspomaga zarówno mobilność lokalną, jak i zagraniczną. Uczelnia umożliwia podjęcie studiów i zyskanie uprawnień w zakresie pielęgniarstwa studentom z mniejszych miast oraz wsi, a także osobom z rodzin mniej zamożnych oraz społecznie wykluczonych. Poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ szkoła zobowiązuje się do pełnienia roli odpowiedzialnego partnera dla europejskich szkół wyższych i przedsiębiorstw. Szkoła dąży do wdrażania wielostronnych projektów, promujących wymiany studenckie oraz wielojęzyczność, tolerancje i międzykulturową wrażliwość. Program nauczania szkoły wyższej przewiduje zajęcia w języku polskim i angielskim, jak i praktyki w instytucjach biznesowych.

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych jest zainteresowana pozyskiwaniem edukacyjnych instytucji jako partnerów w zakresie organizacji wymian studenckich w ramach programu Erasmus+ . Współpraca proponowana jest instytucjom edukacyjnym z całej Europy w zakresie wymiany studentów oraz pracowników akademickich na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia deklaruje się podejmować działania zmierzające do rozwoju instytucji poprzez aktywną kooperację z organizacjami komercyjnymi, regionalnymi, rządowymi, pozarządowymi oraz edukacyjnymi. Szkoła dąży do pozyskiwania nowych źródeł finansowania, jak i ciągłego ulepszania wewnętrznego systemu zarządzania nowymi funduszami.

Uczelnia wyższa od kilku lat tworzy system wirtualnego dziekanatu umożliwiającego studentom zapisywanie się na zajęcia online, jak i pełny przegląd planu zajęć oraz wyników kolokwiów i egzaminów poprzez internetowy serwis. Szkoła wyższa promuje także interaktywne zajęcia i kursy językowe on-line. Szkoła podejmuje się także utworzenia interaktywnych programów, realizowanych z innymi instytucjami edukacyjnymi, biznesowymi i pozarządowymi zgodnie z koncepcją „trójkąta wiedzy”. Szkoła wyższa zobowiązuje się do wypełniania aktywności, jak i postanowień w ramach Programu Erasmus+ w zakresie alokacji ludzkich i materialnych zasobów do Międzynarodowego Biura Współpracy z Zagranicą, a także do stworzenia szczegółowych procedur wdrażania, monitorowania oraz ewaluowania projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+, a także do inicjowania dodatkowego pomocy językowej dla studentów.

Zgodnie z zarządzeniem rektorskim pt. „The Plenipotentiary of the Rector for Gender Equality and for Counteracting Discrimination” uczelnia wyższa zobowiązuje się do promowania tolerancji oraz wielokulturowości. Szkoła wyższa podejmuje się zapobieganiu dyskryminacji pod względem rasowym, seksualnym, społecznym, ekonomicznym oraz fizycznym, jak i gwarantuje wszystkim studentom równy dostęp do uczestnictwa w projektach.

Appendix no.  1 to the Resolution of the Senate 12/2017 about Erasmus Policy Statement"

 

Załącznik nr. 1 do Uchwały Senatu 12/2017 Polityka Programu Erasmus Plus

 

Karta Programu Erasmus+ dla Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.