STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Uczelnia prowadzi studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia realizowane są w trybie dziennym lub w trybie zjazdów.

 

 • studia stacjonarne realizowane w trybie ZJAZDÓW w weekendy

 

Studia trwają 7 semestrów i obejmują 4784 godzin dydaktycznych w tym 1200 godzin praktyk zawodowych i 1 100 godzin zajęć praktycznych. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu. Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza.

 

 • studia stacjonarne realizowane w trybie DZIENNYM

 

Studia trwają 6 semestrów i obejmują 4784 godzin dydaktycznych w tym 1200 godzin praktyk zawodowych i 1 100 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku. Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza.

 

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych

Wydział Pielęgniarstwa

Kierunek - pielęgniarstwo

Studia I stopnia

Forma - stacjonarne

Studia trwają 6 semestrów ( 3 lata) lub 7 semestrów (3, 5 roku)

 

Ogólna liczba godzin zajęć i praktyk – 4720 godz., w tym:

 • Nauki podstawowe – 480 godz.

 • Nauki społeczne z językiem angielskim –

 • 360 godz. + 120 godz. = 480 godz.

 • Nauki w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej – 600 godz.

 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 860 godz.

 • Zajęcia praktyczne - 1100 godz.

 • Praktyka zawodowa – 1200 godz.


Łączna liczba punktów ECTS wynosi 219, w tym:

 • Nauki podstawowe – 28 ECTS

 • Nauki społeczne z językiem angielskim – 29 ECTS

 • Nauki w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej – 31 ECTS.

 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 35 ECTS.

 • Zajęcia praktyczne - 57 ECTS.

 • Praktyka zawodowa – 34 ECTS

 • Egzamin dyplomowy – 5 ECTS

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta – 180 ECTS

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 214 ECTS

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym – 91 ECTS

 

Student za zaliczenie każdego semestru uzyskuje:

 • Semestr I – 30 ECTS

 • Semestr II – 30 ECTS

 • Semestr III – 31 ECTS

 • Semestr IV – 32 ECTS

 • Semestr V – 30 ECTS

 • Semestr VI – 31 ECTS

 • Semestr VII – 30 ECTS

 

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim powinien dzięki studiom opanować wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do jednostki, rodziny, grupy społecznej i społeczeństwa w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Szczególnie powinien być przygotowany do zapewnienia podopiecznym profesjonalnej pomocy i wspierania ich w zachowaniu i umacnianiu zdrowia, prowadzenia edukacji zdrowotnej i poradnictwa oraz szeroko rozumianej promocji zdrowia; prowadzenia profilaktyki chorób i urazów, rozpoznawania zagrożeń i problemów zdrowotnych podopiecznych, udzielania pomocy w powracaniu do zdrowia; udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie, sprawowania indywidualnej ciągłej i holistycznej opieki pielęgniarskiej, zapewnienia wsparcia psychicznego, emocjonalnego i społecznego, zapewnienia pomocy podopiecznym w akceptacji i przystosowaniu się do ograniczeń, wynikających z chorób przewlekłych i niepełnosprawności; podejmowania działań na rzecz rozwoju zawodu, zgodnie z oczekiwaniami podopiecznych i rozwojem nauki.

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.