SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Priorytetowym celem Wyższej Szkoły Umiejętności zawodowych w Pińczowie jest zapewnienie studentom kierunku Pielęgniarstwo wykształcenia na najwyższym poziomie, a podmiotom leczniczym i innym pracodawcom absolwentów wyposażonych

w odpowiednie kompetencje, tj. wiedzę, umiejętności

i uprawnienia.

Dla realizacji tego celu Uczelnia wdraża Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

Cele systemu:

 

1. Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia;

 

2. Podniesienie rangi pracy dydaktycznej;

 

3. Kreatywne planowanie i właściwa realizacja procesu dydaktycznego;

 

4. Tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach ( szczególnie Unii Europejskiej);

 

5. Informowanie społeczności akademickiej o metodach i wynikach jakości kształcenia;

 

6. Informowanie społeczeństwa, w szczególności uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów na studia oraz pracodawców o celach i efektach kształcenia;

 

7. Dostosowanie systemu kształcenia do aktualnych potrzeb regionu i gospodarki;

 

8. Zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.