WŁADZE UCZELNI - NOTA BIOGRAFICZNA

dr n.biol w zakresie biologii - Katarzyna Adriana Waligórska

  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Doktorantka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Studentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  - Kierunek: Dietetyka i Planowanie Żywienia oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kierunek: Zarządzanie Oświatą. Nauczyciel szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z 20 letnim stażem pracy. Instruktor w zawodzie kosmetyczki. Dyplomowana Kosmetyczka. Egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Właścicielka i założycielka Centrum Dietetyki, Masażu i Zabiegów Upiększających w Jędrzejowie. Specjalista ds. odżywiania i dietetyki sportowej, masaży relaksacyjnych i klasycznych, zabiegów odchudzających i upiększających.

 

 Wieloletni nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dwukrotny Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Wykładowca w ramach wolontariatu w Jędrzejowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Małogoszczu. Odznaczona medalem brązowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią służbę. Laureatka Plebiscytu „Nauczyciel na Medal” – 2 miejsce w Powiecie Jędrzejowskim i 10 miejsce w Województwie Świętokrzyskim.

 

Organizatorka akcji „Komórkomania”. Otrzymała tytuł „Pedagoga z życiem”.

Dorobek naukowy obejmuje 12 komunikatów i doniesień naukowych na Ogólnopolskie i Międzynarodowe Zjazdy i Kongresy Naukowe organizowane przez Akademię Pedagogiczną im. KEN w Krakowie wydane drukiem. Tematyka badań poświęcona była fizjologicznym i biochemicznym oddziaływaniom glutationu w związku z utrzymaniem komórkowej homeostazy na modelu myszy.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 662 539 749

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.