W Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie odbyły się następujące konferencje naukowo – dydaktyczne:

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

„System szkolnictwa zawodowego pielęgniarek w procesie zmian”

12.05.2018 r.

Konferencja z okazji Dziesięciolecia Wydziału Pielęgniarstwa

„Pielęgniarstwo – wyzwania kolejnej dekady”

15.05.2015 r.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Zdarzenia niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki”

14.05. 2015 r.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży”

08.06.2013 r.

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

„Pielęgniarka promotorem zdrowia – od teorii do praktyki”

27.04.2013 r.

 

Konferencja naukowa

„Doświadczenia, wyzwania i perspektywy zawodu pielęgniarki i położnej”

2-3.04.2009 r.

 

Konferencja naukowa

„Znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia we współczesnej medycynie”

27.06.2007 r

 

Konferencja

„Problemy edukacyjne i organizacyjne zawodu pielęgniarki i położnej”

09.06.2006 r.

 

Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa

„Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek w świetle wymogów Unii Europejskiej”

01.11.2006 r.