Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Uczelnia istnieje już od 17 lat. Została utworzona decyzją Ministra Nauki w lipcu 2004 roku. Specjalizuje się w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie.

Uczelnia zrealizowała kilkanaście projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym projekty dotyczące bezpłatnych studiów dla pielęgniarek realizowanych na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia.

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, profesjonalnie wyposażonymi Pracowniami Umiejętności Pielęgniarskich.

Uczelnia wpisana do rejestru MNiSW niepublicznych wyższych szkół zawodowych pod nr 310. Uczelnia posiada akredytację oraz certyfikat Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Misja i Strategia

Kształcenie studentów w zakresie pielęgniarstwa z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania…

Władze Uczelni

(dopisać tekst)

 

Projekty z Funduszy UE

(dopisać tekst)

 

Koła Naukowe

Spotkania są przygotowywane przez członków koła. Celem jest podnoszenie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych…

Erasmus+

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie jest beneficjentem Karty Erasmus+ Dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027…

Społeczna Rada Pracodawców

Społeczna Rada Pracodawców jest organem doradczym i opiniodawczym, działającym na rzecz wspierania rozwoju uczelni…

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zajmuje się koordynowaniem działań, związanych z międzynarodowymi wymianami studenckimi…

Procedura Rozpoznawania Osiągnięć

Zakładane efekty kształcenia upoważniają do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki nadawanego przez okręgowe izby pielęgniarek…

Uchwały Senatu i Zarządzenia

(dopisać tekst)

 

Rada Wydziału Pielęgniarstwa

(dopisać tekst)

 

Senat Uczelni

(dopisać tekst)

 

Konferencje

(dopisać tekst)