Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

Specjaliści z zakresu piętnastu dziedzin klinicznych i pielęgniarskich.

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

Specjaliści z kluczowych dziedzin nauk medycznych.

Nauki społeczne i humanistyczne

Specjaliści z pięciu dziedzin naukowych, oraz lektorzy języków obcych.

Nauki podstawowe

Specjaliści z ośmiu dziedzin nauk podstawowych.