Regulamin obrad Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Regulamin wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie