BIURO KARIER

Jak działa Biuro Karier?

 

Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne działają blisko

100 lat. Za prekursorów i wielkich propagatorów idei biur karier na świecie uważani są Anglicy. Doświadczenia zebrane przez kilkadziesiąt lat są często wykorzystywane w innych krajach tworzących podobne instytucje.

W Polsce powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest  ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej. Pierwsze w Polsce biuro karier powstało w 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki wsparciu merytorycznemu udzielonemu przez Johna C. Franksa – dyrektora biura karier na uniwersytecie w Hull, skutecznie adaptując do warunków polskich brytyjski model biur karier.

Biuro Karier w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie działalność swoją rozpoczęło w styczniu 2013 roku. Jest ono swoistym pośrednikiem między studentami i absolwentami uczelni a rynkiem pracy.

Rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest dziś jednym z najbardziej niepokojących zjawisk społecznych. Z ostatnich badań wynika,

że liczba bezrobotnych absolwentów szkół wyższych rośnie w bardzo szybkim tempie. W listopadzie 2012 roku bezrobocie wśród absolwentów w Polsce wyniosło 25,8 %, a w samym województwie świętokrzyskim aż 20,8%. Sytuacja absolwentów na rynku pracy stawia olbrzymie wyzwania nie tylko wobec służb zatrudnienia, ale przede wszystkim wobec uczelni wyższych, które powinny aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania studentów i absolwentów

do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.   

 

Biuro Karier jest  jednostką ogólnouczelnianą, której celem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie.

Biuro Karier w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych zostało powołane po to, aby świadczyć usługi:

 • Studentom i absolwentom – chcącym skorzystać z doradztwa indywidualnego, warsztatów, kursów, informacji o stażach i praktykach, możliwościach dalszego kształcenia.

 • Uczelni – promując ją wobec innych firm i instytucji.

 • Pracodawcom – w poszukiwaniu odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów na praktyki, staże oraz wolne miejsca pracy.

 

Działalność Biura Karier sprowadza się do:

 • Zbierania informacji o rynku pracy, stażach, targach pracy, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe i przekazywania ich studentom oraz absolwentom.

 • Gromadzenia i klasyfikowania ofert pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza w kraju, jak i za granicą.

 • Zapewnienia pracodawcom odpowiednio przygotowanej kadry.

 • Prowadzenia bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.

 • Kierowania studentów do właściwych instytucji w celu odbycia praktyk oraz nadzorowania ich przebiegu.

 • Konsultowania dokumentów aplikacyjnych.

 • Badania losów i monitorowania kariery zawodowej absolwentów.

 • Wymiany informacji, kontaktów i przyjacielskiej współpracy z innymi uczelnianymi biurami karier.

 • Dbania o dobry wizerunek uczelni zarówno wewnątrz środowiska akademickiego , jak i na zewnątrz.

 

Biuro Karier w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych jest miejscem promowania przedsiębiorczości oraz elementem strategii marketingowej uczelni. W miarę możliwości i potrzeb studentów i absolwentów oraz firm i instytucji Biuro Karier będzie rozszerzać swoją ofertę. Współpraca z pracodawcami  budowana jest przede wszystkim na organizowaniu spotkań na terenie uczelni, obsłudze ofert pracy. Szczególnie cenne są działania dotyczące praktyk studenckich oraz staży absolwenckich. 

 

Kontakt:

Biuro Karier Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

Ewa Sarna

 

biurokarier@wsuz.pl

tel. 41 357 32 04

SPOTKANIA UCZELNIANEGO BIURA KARIER 

 

Kamil Kudła

Absolwent Wydziału Pielęgmiarstwa WSUZ, właściciel firmy rekrutującej pielęgniarki do pracy w Wielkiej Brytanii, od 2012 roku pracuje w Wielkiej Brytanii jako pielęgniarz w placówkach opieki medycznej.

Tematy:

 

1. Życie i praca pielęgniarek w Wielkiej Brytanii.

2. Proces rejestracji w NMC ( Brytyjskie Izby Pielęgniarskie).

3. Przykładowy dzień pracy pielęgniarki.

4. Planowanie opieki pielęgniarskiej.

5. Różnice między pracą pielęgniarki w Polsce i  Wielkiej Brytanii.

6. Stawki godzinowe pielęgniarek.

7. Obowiązki pielęgniarskie.

8. Systemy leków.

9. Odpowiedzialność.

10. Możliwości rozwoju pielęgniarek.

Do pobrania

 

Wzór CV

Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych    

DLA STUDENTA/ABSOLWENTA​

Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. D. Zadrożna A. Pietrzak, poszukuje dla jednego z klientów w Belgii zmotywowanych kandydatów do pracy w zawodzie:

 

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)

 

Praca jako pielęgniarka / pielęgniarz w renomowanych szpitalach, placówkach medycznych i domach opieki na terytorium Belgii. Zatrudnienie bez pośredników!

 

Wymagamy:

- wykształcenia kierunkowego (min. stopień licencjata)

- gotowości podjęcia zatrudnienia przez dłuższy okres czasu

- znajomości języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym

- motywacji do pracy oraz gotowości nauki języka flamandzkiego (finansowanego przez pracodawcę)

- posiadanie prawa jazdy kat. B będzie wielkim atutem

 

Oferujemy:

 

- zatrudnienie w 100% na warunkach belgijskich w oparciu o bezpośrednią umowę z pracodawcą w Belgii

- pracę w renomowanych placówkach medycznych

- wynagrodzenie zgodnie z przepisami prawa (wg skali Barema) oraz liczne dodatki do płacy podstawowej

- dostęp do szkoleń organizowanych przez pracodawcę

 

Zapewniamy:

 

- bezpłatny kurs języka flamandzkiego w Belgii (regularny kurs z lektorem)

- możliwość dorywczego zatrudnienia w okresie nauki języka

- pomoc w przeprowadzeniu procesu nostryfikacji dyplomu

- zakwaterowanie

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres:

 info@nextagency.eu

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą będą rozpatrywane)

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez NEXT s.c. Dominika Zadrożna, Aleksandra Pietrzak do potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą do celów związanych z procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

 KRAZ 18051

Agencja pracy Magnus Recruitment przeprowadza rekrutację do pracy w UK. Obecnie dla naszych klientów z Wielkiej Brytanii poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Pielęgniarka

Praca w szpitalach i domach opieki dla osób starszych

 

Oferta:

Wysokie zarobki – ok. £800 funtów na tydzień (stawka godzinowa od £18)

Umowa o pracę z pełnym pakietem socjalnym

Szkolenia podnoszące kwalifikacje

Płatny urlop

Opłacony transport do UK!

 

Wymagania:

Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo (licencjat lub magister)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2

Rozpoczęta rejstracja w NMC (Nursing & Midwifery Council)

 

Jeżeli jeszcze nie posiadasz brytyjskiego numeru PIN, nasi konsultanci pomogą Ci go zdobyć!

 

Obowiązki:

- udział w procesie opieki, rehabilitacji i leczenia.

- ocena i stałe monitorowanie zdrowia pacjentów.

- współpracę z lekarzami, rehabilitantami oraz personelem Ośrodka.

- wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Zapewniamy: Pomoc przy relokacji oraz wszelkich sprawach urzędowych i administracyjnych.

 

Więcej szczegółów oraz kontakt do nas uzyskają Państwo na naszej stronie z ofertą:

https://magnusrecruitment.co.uk/oferta/

lub bezpośrednio pod numerem telefonu +441753316070

Firma Picodi.com zaprasza do udziału w konkursie o 3 miesięczny płatny staż. Wynagrodzenie w okresie stażu będzie wynosić 700€ za miesiąc.

 

Zadaniem konkursowym jest wymyślenie i zaplanowanie kampanii wirusowej lub PR-owej. Pomysły należy przesłać wraz z CV poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu.

 

Więcej detali na stronie konkursu:

https://www.picodi.com/pl/inspiracje/internship

 

Zwycięzca konkursu będzie miał szansę odbyć płatny staż w dziale marketingu w firmie Picodi.com oraz zrealizować swój pomysł.

 

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Dla utalentowanych przewidujemy możliwość stałej współpracy po zakończeniu stażu

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 1.07.2018

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: competition@picodi.com

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt: "Młody Naukowiec - Nauki Interdyscyplinarne"

 

Konferencja on-line - 29.06.2018 r. 

   

Zapraszamy  Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 29.06.2018 r. Przebieg konferencji w tak innowacyjny sposób umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu, który w chwili obecnej jest niezwykle cenny, a jednocześnie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki w domowym zaciszu.Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

Zaproszenie na konferencję <<POBIERZ>>

Karta zgłoszeniowa <<POBIERZ>>

Wymogi edytorskie <<POBIERZ>>

Zgłoś się do projektu „Młodość szansą!”

 

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu „Młodość szansą!” - podnieś z nami swoje kwalifikacje i zdobądź doświadczenie zawodowe. Jeśli masz od 18 do 29 lat, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie uczysz się w trybie dziennym, ani nie kształcisz i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoś się do nas już dziś.

Skorzystaj bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego oraz trzy miesięcznych staży.

Oferujemy szkolenia w zakresie: Handlowiec, Programowanie, Grafika komputerowa, Pracownik obsługi biurowej.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

 

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe,

 • stypendium stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • catering,

 • materiały dydaktyczne

 

Kontakt: Fundacja Nowy Staw, ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce

Tel. 881473901, e-mail: biurokielce@eds-fundacja.pl

Firma Medizin Mobil legalnie zarejestrowana i działająca od 1994 na rynku niemieckim z siedzibą w Hanowerze w sektorze opieki zdrowotnej, z uwagi na stały rozwój aktywnie poszukuje pracowników na stanowisko PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ do pracy w następujących obszarach:

 

 1. Prywatne domy spokojnej starości.

 2. Prywatne domy opieki dla pacjentów z wentylacją mechaniczną

 3. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie intensywnej terapii prowadzonej w domu pacjeta

 

Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna - firma finansuje ponad 700 godzin lekcji języka niemieckiego w Hanowerze, oraz dodatkowo kurs języka branżowego przygotowującego do pracy konkretnie w sektorze pielęgniarskim. W okresie kilkumiesięcznego szkolenia językowego, firma zapewnia wsparcie finansowe.

Wszelkie umowy zawierane są bezpośrednio z firmą, bez udziału pośredników i agencji. Gwarantujemy jasność oraz przejrzystość całego procesu szkolenia i zatrudnienia.

Zapewniamy nieodpłatne wsparcie w dopełnianiu wszystkich biurokratycznych i administracyjnych procedur związanych

z rozpoczęciem nowego życia w Niemczech.

Oferujemy zakwaterowanie, opiekę i wsparcie w dopełnienia procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Oferujemy premię za zdanie egzaminu z języka niemieckiego i podwyżkę płacy w oparciu o efektywność pracownika.

 

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie – minimum 3 letnie studia licencjackie

 • doświadczenienie zawodowe nie jest wymagane

 • posiadanie obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej jest wymagane

 • doświadczenie w opiece nad pacjentami na oddziale intensywnej terapii i znajomośc procedur będzie dodatkowym atutem w procesie rekrutacji

 • prawo jazdy kategoria B ( tylko dla kandydatów aplikujących na stanowsko pielęgniarza wykonującego pracę w domu pacjenta)

 • gotowość do zamieszkania w Niemczech

 • podstawowa znajomość języka niemieckiego jest miłe widziana,

w przeciwnym wypadku gotowość do podjęcia nauki języka jest warunkiem koniecznym

 

Firma Medizin Mobil stawia na inwestowanie w zmotywowanych pracowników i podejmowanie wieloletniej współpracy w oparciu o niemieckie umowy o pracę. Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do wysyłania kandydatur (CV oraz list motywacyjny) bezpośrednio na adres mailowy: filipiak@medizinmobil.com

 

Informacje na temat firmy w języku niemieckim można uzyskać na stronie internetowej: http://www.medizinmobil.com/

 

Handelsregisterung Hannover HRA 201461

Umsatzsteuer Ident.Nr.: 25/213/38707

Firma  PCQ Recruitment  ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki oraz pielęgniarza w Irlandia -  Dublin

Osoba do kontaktu: Patricia Kowal

Tel: +48 532 806 225

Skype: patricia.pcq

E: patricia@pcqrecruitment.com

 

Firma Beta AKTIV poszukuje chetnych do pracy na stanowisku pielęgniarki lub pielegniarza ora opiekuna osób starszych w Niemczech, miejscem pracy jest domy opiekioraz oraz szpital w Regensburgu

Osoba do kontaktu:  Anna Bojno

Tel: 0048 505123 391

E: office@beta-aktiv.pl

 

Oferta pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech 

Osoba do kontaktu: Gabriel Manthey

Tel: +48 (0) 535 011362

E: manthey.gabriel@gmail.com

 

Firma ManpowerGroup poszukuje pracowników do pracy  w charakterze Orzecznika Medycznego oraz Konsultanta Klinicznego z dobrą znajomością języka angielskiego w Krakowie

Osoba do kontaktu: Joanna Filuś

Tel: +48 882 188 486

E: joanna.filus@pl.manpowergroup.com
 

 

Firma HRmedica poszukuje kadry medycznej: pielęgniarki i położne, ratowników medycznych i fizjoterapeutów, praca na terenie całej Polski,
a także z placówkami zagranicznymi

Osoba do Kontaktu: Joanna Juszczyńska–Paprocka

Tel:48786864 820

E: j.paprocka@hrmedica.pl

Szanowni Państwo,

korzystanie z usług Biura Karier jest nieodpłatne. W zamian za to uprzejmie prosimy o informację zwrotną o zatrudnionych za naszym pośrednictwem osobach, studentach i absolwentach, w celu monitorowania efektów pracy biura oraz ustawicznego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych przez nas usług. Równocześnie pragniemy zapewnić, że przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych biura oraz do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby dodać ofertę pracy prosimy wypełnić poniższy formularz lub przesłać ofertę w pliku doc na adres biurokarier@wsuz.pl. Oferta zostanie przesłana drogą mailową do osób zarejestrowanych w naszej bazie oraz zamieszczona na stronie www w zakładce Oferty. Uprzejmie prosimy o podanie w ofercie pełnej nazwy firmy, adresu i telefonu kontaktowego oraz daty ważności ogłoszenia (jeżeli informacja o nazwie, adresie lub numerze telefonu skierowana jest jedynie do pracowników biura prosimy o stosowną informację). W przypadku braku informacji o terminie ważności ogłoszenia, oferta zostanie usunięta po miesiącu od daty jej opublikowania.

 

Procedura umieszczania ogłoszeń z ofertami pracy dla studentów WSUZ przesłanych na e-mail Biura Karier uczelni

 

 1. Oferty zostają  analizowane pod kontem profilu kształcenia oraz atrakcyjności dla studentów jako potencjalnych pracowników.

 2. Oferty zostają wydrukowane i umieszczane na tablicy ogłoszeń Biura karier uczelni.

 3. Oferty są przesyłane do opiekuna strony internetowej w celu opublikowania ogłoszenia na stronie w zakładce Biuro Karier

 

Co powinna zawierać oferta:

 

formę zatrudnienia:

 • praca stała,

 • praca dorywcza,

 • staż,

 • praktyka,

 • wolontariat

 

Informacja o przedsiębiorstwie

Nazwa przedsiębiorstwa:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Tel. komórkowy:

Tel. stacjonarny:

e-mail:

Strona www:

Profil przedsiębiorstwa:

Stanowisko:

Opis oferty:

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Rodzaj umowy:

Liczba wakatów:

Osoba do kontaktu:

Oferta ważna do:

 

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.