PDF Drukuj Email

Inauguracja Roku Akademickiego 2009 / 2010

Senat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie podczas uroczystego otwarcia Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010: Rektor Uczelni – dr n. med. i prawnych Ewa Gawłowska – Stępień, Pełnomocnik Rektora – mgr Grzegorz Pastuszka, prof. Stefan Pastuszka, prof. dr hab. n med. – Małgorzata Wiśniewska – Ligier, Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa mgr Anna Spychała, dr n. med. Dariusz Skawiński oraz zaproszony gość. Członkowie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie: dr n. med. Dariusz Skawiński, prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka oraz zaproszony gość
Przemówienie Prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa – mgr Anny Spychały. Zaproszeni goście m.in. Józef Strączek – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno -Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, mgr Anna Zawadzka oraz mgr Jolanta Morgaś – wykładowcy WSUZ.
Zaproszeni goście m.in. Józef Strączek – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno -Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, mgr Krzysztof Marszalik – wykładowca WSUZ. Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych.
Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – dr n. med. iprawnych Ewę Gawłowska – Stępień. Wręczenie indeksu przez Prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa - mgr Anna Spychała.
Pasowanie na studenta przez Rektora Uczelni – dr n. med. iprawnych Ewę Gawłowską – Stępień. Wręczenie indeksu przez Prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa - mgr Anna Spychała.
Przemówienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego – Edyty Orzełek. Przemówienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego – Edyty Orzełek.
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka. Dr n. med. Dariusz Skawiński – członek Senatu Uczelni.
Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Stefan JózefPastuszka. Przemówienie inauguracyjne Rektora Uczelni – dr n. med. i prawnych Ewy Gawłowskiej – Stępień.
 
Przemówienie Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa – dr n. med. Bogumiły Kowalczyk - Sroka  

 

Набір для вивчення

 
 

 

 

   Biuro Karier na Facebooku

 

 

 

 Certyfikat Eurorenoma

 
Nasz spot reklamowy (MP3)
 
Galerie

 

Pielęgniarka promotorem zdrowia - od teorii do praktyki


 

 

Inauguracja Roku Akademickiego


 

Kursy z zakresu opieki geriatrycznej


Galerie

Czepkowanie 2012

Pracownie

Rada Wydziału Pielęgniarstwa

Wręczenie dyplomów


 
Projekt Unijny
 
Projekt Unijny
 
Dojazd - Mapa