Studia I Stopnia

o profilu praktycznym

Wysokość wpisowego dla studiów prowadzonych w formie zjazdów w weekendy wynosi:

do 31 lipca 2021 r. – 500 zł,

do 31 sierpnia 2021 r. – 600 zł,

do 30 września 2021 r. – 700 zł

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w 2021 r., przysługuje ulga w wysokości 200 zł, ulga obowiązuje do 30 września 2021 r.

 

Wysokość wpisowego dla studiów prowadzonych w formie dziennej wynosi:

do 31 lipca 2021 r. – 200 zł,

do 31 sierpnia 2021 r. – 300 zł,

do 15 września 2021 r – 350 zł,

do 30 września 2021 r – 450 zł

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

Warunki promocji wpisowego mogą zostać określone odrębnym zarządzeniem.

 

Wysokość czesnego dla studiów prowadzonych w formie zjazdów w weekendy wynosi 3300 zł za semestr

 

Czesne za semestr może być wnoszone przez studenta w formie rat miesięcznych, płatnych przez 6 miesięcy w wysokości 550 zł.

 

Czesne za semestr VII jest płatne w 5 ratach i wynosi po 660 zł.