BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zajmuje się koordynowaniem działań, związanych z międzynarodowymi wymianami studenckimi, między innymi w ramach Programu Erasmus+. Pracownicy Biura są zobowiązani do udzielania wsparcia logistycznego uczestnikom programów wymiany międzynarodowej (poprzez zapewnienia zakwaterowania oraz ubezpieczeń), jak i bieżące udzielanie pomocy uczestnikom programu Erasmus+ oraz udzielanie informacji dotyczących kursów językowych itp.

Uczestnicy wymiany w ramach Erasmus+ są objęci bieżącą opieką Międzynarodowego Biura Współpracy z Zagranicą i Koordynatora Programu Erasmus+. Instytucje te pomagają także w organizacji zakwaterowania i ubezpieczeń dla studentów, dostarczeniu niezbędnych informatorów oraz programów kursów, przygotowywaniu wsparcia językowego oraz dążą do pełnego zaaklimatyzowania się grupy studenckiej, jak i wzajemnej integracji. Pomoc w ramach programu Erasmus+ przeprowadzana jest dwuetapowo.

Międzynarodowe Biuro Współpracy z Zagranicą i Koordynatora Programu Erasmus+ zobowiązują się do dostarczenia partnerskiej instytucji edukacyjnej pełną informacje związaną z zasadami i terminami wymiany studenckiej, systemu przyznawania kredytów studenckich, programu kursów oferowanych w ramach programu Erasmus+ oraz informację na temat systemu przeliczania punktów ETCS za proponowane w programie studiów zajęcia. Dostarczone są wszystkie informacje dotyczące kontaktu, programu studiów, systemu ETCS, administracyjnymi regulacji oraz lokalizacji. Akademiccy nauczyciele, którzy zgłosili się do pomocy w organizacji wymiany są także objęci opieką Międzynarodowego Biuro Współpracy z Zagranicą i Koordynatora Programu Erasmus+. Uczelnia wyższa promuje także kształcenie praktycznych umiejętności, zaś oferty stażów są promowane poprzez informacyjne spotkania, stronę internetową, publikacje w prasie, postery i ulotki.

Biuro współpracy międzynarodowej:

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+

mgr Krzysztof Kopczyński

tel. +48 787 745 440

adres e-mail kkopczynski@wsuz.pl

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.