DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ?

Pielęgniarstwo to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów.

W Polsce oraz w Europie już obecnie odczuwalny jest brak pielęgniarek, a szacuje się, że w 2020 roku w Polsce brakować będzie ok 160 000 pielęgniarek i pielęgniarzy. Dyplom pielęgniarki znacząco zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!

 

Studia na naszej uczelni pozwolą Ci opanować wiedzę teoretyczną oraz wszystkie umiejętności i kompetencje niezbędne w zawodzie pielęgniarki. Program kształcenia jest zgodny na najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Na naszej uczelni wykładają wybitni specjaliści ze swoich dziedzin, profesorowie akademii medycznych, osoby ze stopniem naukowym doktora nauk medycznych i, wysokokwalifikowani lekarze i pielęgniarki. Bogaty program praktyk zawodowych realizowany jest w kilkunastu placówkach medycznych. Praktyki prowadzą pielęgniarki z wieloletnim stażem, specjaliści ze swoich dziedzin.

Zofia Małas

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych podczas konferencji organizowanej przez

Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo i zostać

pielęgniarką /pielęgniarzem?

 

Zofia Małas

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych


W Polsce ponad pół miliona osób wykonuje zawody medyczne, z czego blisko trzysta tysięcy – to pielęgniarki. Pomimo dość imponującej liczby daleko nam jeszcze do średniej krajów UE i OECD, gdzie na tysiąc obywateli przypada około dziesięć pielęgniarek. U nas wskaźnik ten wynosi niecałe pięć na tysiąc mieszkańców. Dlatego „zielone światło dla pielęgniarstwa”, jako deficytowego zawodu powinno być ciągle zapalone.

Opieka zdrowotna na początku XXI wieku stoi przed faktem zwiększających się oczekiwań społecznych wobec pracowników ochrony zdrowia, a przede wszystkim wobec pielęgniarek. Wynika to w szczególności ze wzrostu liczby i jakości problemów zdrowotnych społeczeństwa oraz postrzegania tego zwodu jako wiodącego w realizacji celów i zadań ochrony zdrowia.

Zawód pielęgniarki należy do nielicznych zawodów zaufania społecznego. Od pielęgniarki społeczeństwo oczekuje nienagannej postawy moralnej i etycznej, wysokiej kultury osobistej, przestrzegania oraz poszanowania praw pacjenta i tajemnicy zawodowej. Dążenie do pełnego profesjonalizmu wymaga od pielęgniarek wysokiej specjalizacji usług, ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz pełnego wykorzystania przysługujących im kompetencji i uprawnień.

Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym,  a nie funkcją pomocniczą w stosunku do lekarza. Decyzje przez nią podejmowane w sprawach opieki nie wymagają autoryzowania przez innych. W wykonywaniu swojego zawodu pielęgniarka musi zawsze pamięta, że dobro pacjenta jest najważniejsze i że to on jest podmiotem.

Asystowanie człowiekowi choremu czyni z nas, pielęgniarek, osoby bardzo potrzebne. Dlatego możemy czerpać dużą satysfakcję z wykonywania tego bardzo trudnego, ale jakże pięknego zawodu.

Nie można być dobrą pielęgniarką, nie będąc dobrym człowiekiem. Na początku mojej pracy zawodowej usłyszałam stwierdzenie, że pielęgniarka powinna być „dobra jak chleb”. Stało się to moim zawodowym mottem. 

"Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym,  a nie funkcją pomocniczą

w stosunku do lekarza. Decyzje przez nią podejmowane w sprawach opieki nie wymagają autoryzowania przez innych".

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.