PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
z siedzibą w Pińczowie Została utworzona
na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu

 

DSW - 3 - 4001 - 920/TT/04 z dnia 30 listopada 2004 roku.

 

Uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

pod liczbą porządkową 310.

 

Posiada akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego co uprawnia do kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo na poziomie studiów licencjackich.

 

Na podstawie Uchwały nr 140/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 22 marca 2018 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie w wyniku wizytacji związanej z oceną programową na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku "Pielęgniarstwo", uzyskała ocenę pozytywną.

 

Dokumenty do pobrania

 

Misja i strategia rozwoju Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

Regulamin zarządzania prawami autorskimi w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Statut Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych
w Pińczowie

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Program kształcenia kierunek Pielęgniarstwo 2019 r

Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia

Uchwała PKA i raport z wizytacji

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.