PROGRAM KSZTAŁCENIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo

 

Dz. U. RP z 2012r., poz. 631, Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 9 maja 2012 r. - załącznik nr 4, str. 45-57.

Dz. U 2019, poz. 1573: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. - załącznik nr 4, str. 81 - 102.

POBIERZ

Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne

 

program kształcenia (pdf), plan studiów (Excel), matryca uczenia się (Exel) oraz sylabusy w formacie archiwum ZIP.

POBIERZ

Program kształcenia

POBIERZ

Matryca efektów nauczania

POBIERZ

Plan studiów

POBIERZ

Sylabusy 2019/2020

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.