SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd broni praw studentów, uczestniczy w decydowaniu o sprawach studentów, poprzez aktywny udział w zebraniach z władzami Uczelni oraz poprzez swoich przedstawicieli w Senacie i w Radzie Wydziału Pielęgniarstwa ; opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów, popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie, kreuje życie studenckie Uczelni. Samorząd organizuje imprezy integrujące, promuje na zewnątrz studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie, rozpowszechnia informacje w zakresie planów naukowo-dydaktycznych Uczelni oraz bieżących spraw środowiska studenckiego.

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.