SPOŁECZNA RADA PRACODAWCÓW

Pierwsze Posiedzenie Społecznej Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

3 czerwca 2016 roku o godzinie 13.00 w Hotelu nad Starą Nidą w Pińczowie odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

 

Rada została powołana z inicjatywy Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych prof. zw. dr hab. Seweryna Kukuły. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym, działającym na rzecz wspierania rozwoju uczelni, a także rozwoju współpracy pomiędzy WSUZ a podmiotami gospodarczymi i samorządowymi oraz placówkami medycznymi.

 

W skład Społecznej Rady Pracodawców WSUZ wchodzą przedstawiciele organów władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego, przedstawiciele współpracujących placówek medycznych, przedstawiciele zaproszonych do współpracy zakładów przemysłowych, przedstawiciele innych instytucji współpracujących z WSUZ oraz osoby zasłużone dla Uczelni.

 

Na posiedzeniu Rektor wręczył członkom Społecznej Rady Pracodawców akty powołania. Zebrani wybrali spośród wszystkich członków przewodniczącą Rady, którą została mgr Anna Gawrońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Pełnomocnik Rektora Uczelni przedstawił osiągnięcia Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Przeprowadzone zostały dyskusje na temat programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, aktualnych potrzeb rynku pracy, kierunków rozwoju Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie oraz nad innymi formami działalności Uczelni. Zebrani przedstawili swoje propozycje na temat możliwości utworzenia nowych kierunków studiów, zorganizowania kursów i szkoleń. Dyrektorzy placówek medycznych zadeklarowali chęć zatrudnienia w swoich placówkach absolwentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych. Kolejne posiedzenie Społecznej Rady Pracodawców zostało zaplanowane na październik w dniu inauguracji nowego roku akademickiego. Rektor podziękował wszystkim zebranym za spotkanie i wyraził serdeczną nadzieję, iż nasza współpraca będzie owocna.

Członkowie społecznej rady pracodawców

Regulamin Społecznej Rady Pracodawców

© 2020 BY WSUZ

Rekrutacja: tel. 41 357 67 50

tel. kom. 734 805 261

Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych. W przypadku skopiowania tych materiałów w części lub całości należy podać źródło pochodzenia oraz nazwiska autorów.