Egzamin dyplomowy w toku!

W dniach 19-20 lipca odbył się egzamin dyplomowy część teoretyczna dla toku PW/18/19. Do obrony przystąpiło 55 studentów. W dniu 21 lipca odbędzie się egzamin dyplomowy część praktyczna w oddziałach szpitalnych. Szpital Pińczów oddział chorób wewnętrznych, szpital Staszów oddział pediatryczny, chirurgiczny, i chorób wewnętrznych. Ze studentami przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego spotkał się Rektor Uczelni dr Jan Główka. Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej jest dr Bogumiła Kowalczyk…