Egzamin dyplomowy w toku!

W dniach 19-20 lipca odbył się egzamin dyplomowy część teoretyczna dla toku PW/18/19. Do obrony przystąpiło 55 studentów. W dniu 21 lipca odbędzie się egzamin dyplomowy część praktyczna w oddziałach szpitalnych. Szpital Pińczów oddział chorób wewnętrznych, szpital Staszów oddział pediatryczny, chirurgiczny, i chorób wewnętrznych. Ze studentami przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego spotkał się Rektor Uczelni…

Dzień Dziecka WSUZ

Dzień Dziecka to niezwykle ważne święto dla każdego młodzieńca bez względu na wiek. Najczęściej kojarzone jest z beztroską oraz radością. Niestety nie wszyscy mogli się nim cieszyć w pełni, z dala od trosk.

„Czepkowanie” studentów I roku

Trzynastego maja 2022 r. w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie odbyła się uroczystość „czepkowania” Studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo. To wyjątkowe wydarzenie, połączone było z obchodzonym dzień wcześniej świętem pielęgniarek i położnych. Warto dodać, że pierwsza w Polsce uroczystość nałożenia czepka odbyła się w 1911 r. w krakowskiej Szkole Zawodowej Pielęgniarek. Pierwsza uroczystość „czepkowania”…

Egzaminy dyplomowe

Sprawozdanie z egzaminu dyplomowego Informujemy, że podczas sesji zimowej 2021/2022 na WSUZ w Pińczowie do egzaminu dyplomowego przystąpiło 94 studentów. W dniach 22-24 marca odbyła się część teoretyczna, zaś w 29-30 marca studenci przystąpili do części praktycznej. Część teoretyczna składała się z 4 części: obrona pracy napisana metodą kazuistyczną, odpowiedź ustna na wylosowane pytania z…

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie Studenci Pielęgniarstwa WSUZ tok PJ20/21, 10 kwietnia obdarowywali słodkościami dzieci z Ukrainy mieszkające w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie. Rodzice dzieci otrzymali artykuły chemiczne do prania.  

Program stypendialny. Studiuj bezpłatnie, pracuj w Niemczech.

Studenci,  którzy są zainteresowani w przyszłości pracą w Klinice Beelitz po ukończeniu studiów mogą skorzystać z programu stypendialnego Kliniki Beelitz. W ramach stypendium Klinika Beelitz finansuje studentowi czesne za studia. Uczestnik programu stypendialnego dodatkowo zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w lektoracie języka niemieckiego i regularnego odbywania praktyk zawodowych w Klinice Beelitz. Oferta skierowana jest do…

Bezpłatne praktyki zawodowe w Klinice Beelitz

Praktyki zawodowe odbywają się z czterech przedmiotów: choroby wewnętrzne (dla studentów IV semestru), neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (dla studentów V semestru), psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oraz rehabilitacja ogólna (dla studentów VII semestru). Staże są zaliczane do programu studiów Pielęgniarstwo. Czas trwania praktyk zawodowych to przynajmniej 2 tygodnie. Dotychczas odbyły się dwie tury wyjazdów na praktyki…

Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Wydarzenie odbyło się w Auli Uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 40, natomiast większość gości uczestniczyło w nim zdalnie. Uroczystość otworzył Rektor Uczelni dr Jan Główka, który oficjalnie powitał uczestników wydarzenia…

Ile będę zarabiać?

Ile będę zarabiać jako pielęgniarka? Zawód pielęgniarki to jedna z najbardziej podstawowych profesji w służbie zdrowia. Zadania wykwalifikowanych pielęgniarek to dbanie o komfort i higienę pacjentów oraz udzielanie im wsparcia, przygotowanie i dezynfekcja sal operacyjnych i łóżek pacjentów oraz asystowanie lekarzom podczas zabiegów operacyjnych. Uwarunkowania prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia…

Pielęgniarska ścieżka kariery

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej.  Planowanie własnego rozwoju kariery, nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym krokom, można znaleźć dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe pracę…