Szkolenie w Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach

W dniach 23-26 września grupa nauczycieli wzięła udział we wstępnym szkoleniu w Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach w ramach projektu unijnego pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – szansą na rozwój”. Celem wydarzenia było przygotowanie nauczycieli do stosowania nowych metod nauczania opartych na wykorzystaniu techniki Centrum Symulacyjnego. Szkolenie było…

Wręczenie Dyplomów

Relacja z wręczenie dyplomów ukończenia studiów. W dniu 31.08.2021 r odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I stopnia studentom toku PW 17/18. W uroczystości brali udział Rektor WSUZ dr Jan Główka ,Kanclerz mgr. Grzegorz Pastuszka oraz Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych mgr. Jadwiga Makuch oraz studenci w/w. toku. Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom oraz…

Piknik w Kijach

W dniu 28 sierpnia Uczelnia WSUZ  w Pińczowie została zaproszona przez Włodarzy gminy Kije na piknik z okazji zakończenia wakacji pt. ” ZDROWA RODZINA”. Myślą przewodnią pikniku było promowanie akcji szczepienia przeciw Covid-19. W imprezie plenerowej wzięli udział studenci oraz pracownicy Uczelni. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz przygotowanie i udział w pikniku studentom: Paweł Koniusz, Mateusz…

Relacja z obron studentów

W dniu 26 lipca zakończył się egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej dla toku PW17/18. Do egzaminu przystąpiło i pomyślnie zaliczyło 17 osób. Wszystkim tegorocznym absolwentom Władze Uczelni serdecznie gratulują, życząc dalszych sukcesów w sferze edukacji i kształcenia, aby potrafili cieszyć się sukcesami i umieli wyciągać wnioski z porażek.

Słowo od Rektora Uczelni

W  2021 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie rozpoczęła siedemnasty rok funkcjonowania. Podstawową formą działalności pozostaje prowadzenie studiów wyższych na kierunku Pielęgniarstwo. Uczelnia przystosowała do potrzeb dydaktycznych Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich zlokalizowane w budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żwirki i Wigury 40. W dniu 30 marca 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego…