Badania Naukowe w Pielęgniarstwie:

Podstawy Ratownictwa Medycznego

Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne

Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne

Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne

Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne