Ile będę zarabiać?

Ile będę zarabiać jako pielęgniarka? Zawód pielęgniarki to jedna z najbardziej podstawowych profesji w służbie zdrowia. Zadania wykwalifikowanych pielęgniarek to dbanie o komfort i higienę pacjentów oraz udzielanie im wsparcia, przygotowanie i dezynfekcja sal operacyjnych i łóżek pacjentów oraz asystowanie lekarzom podczas zabiegów operacyjnych. Uwarunkowania prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.   Kształcenie pielęgniarek od 2001 r. odbywa się na studiach…

Współpraca z kliniką w Beelitz

Współpraca między WSUZ a Kliniką Beelitz Współpraca między Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie z Kliniką Beelitz  jest prowadzona od 2018 r. Jej program jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego i uczestnictwem w praktykach zawodowych w Niemczech. Współpraca z Kliniką umożliwia studentom zaliczenie praktyk zawodowych w zagranicznej instytucji medycznej, także w ramach uczestnictwa w programie Erasmus Plus, poprawienie ich kompetencji językowych oraz uzyskanie przez nich pełnoetatowej…

Słowo od Rektora Uczelni

W  2021 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie rozpoczęła siedemnasty rok funkcjonowania. Podstawową formą działalności pozostaje prowadzenie studiów wyższych na kierunku Pielęgniarstwo. Uczelnia przystosowała do potrzeb dydaktycznych Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich zlokalizowane w budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żwirki i Wigury 40. W dniu 30 marca 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Decyzję MniSW-DNS-WUN-6014-23380-1/12 przedłużającą pozwolenie na funkcjonowanie Uczelni na czas…

Pielęgniarska ścieżka kariery

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej.  Planowanie własnego rozwoju kariery, nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym krokom, można znaleźć dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe pracę pielęgniarki. Im lepiej jesteś do tego przygotowany, tym większe masz…