Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Wydarzenie odbyło się w Auli Uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 40, natomiast większość gości uczestniczyło w nim zdalnie. Uroczystość otworzył Rektor Uczelni dr Jan Główka, który oficjalnie powitał uczestników wydarzenia oraz podkreślił perspektywy rozwojowe Uczelni, m.in. związane z organizacją przez Uczelnię projektów w ramach funduszów…

Szkolenie w Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach

W dniach 23-26 września grupa nauczycieli wzięła udział we wstępnym szkoleniu w Laboratorium Symulacji Medycznej w Suwałkach w ramach projektu unijnego pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie – szansą na rozwój”. Celem wydarzenia było przygotowanie nauczycieli do stosowania nowych metod nauczania opartych na wykorzystaniu techniki Centrum Symulacyjnego. Szkolenie było podzielone na część teoretyczną i część praktyczną w salach niskiej, pośredniej i wysokiej wierności.  

Wręczenie Dyplomów

Relacja z wręczenie dyplomów ukończenia studiów. W dniu 31.08.2021 r odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I stopnia studentom toku PW 17/18. W uroczystości brali udział Rektor WSUZ dr Jan Główka ,Kanclerz mgr. Grzegorz Pastuszka oraz Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych mgr. Jadwiga Makuch oraz studenci w/w. toku. Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Piknik w Kijach

W dniu 28 sierpnia Uczelnia WSUZ  w Pińczowie została zaproszona przez Włodarzy gminy Kije na piknik z okazji zakończenia wakacji pt. ” ZDROWA RODZINA”. Myślą przewodnią pikniku było promowanie akcji szczepienia przeciw Covid-19. W imprezie plenerowej wzięli udział studenci oraz pracownicy Uczelni. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie oraz przygotowanie i udział w pikniku studentom: Paweł Koniusz, Mateusz Górecki, Karolina Bernaś, Katarzyna Polit. Pod czujnym okiem Prodziekan Barbary Korczak studenci zorganizowali…

Relacja z obron studentów

W dniu 26 lipca zakończył się egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej dla toku PW17/18. Do egzaminu przystąpiło i pomyślnie zaliczyło 17 osób. Wszystkim tegorocznym absolwentom Władze Uczelni serdecznie gratulują, życząc dalszych sukcesów w sferze edukacji i kształcenia, aby potrafili cieszyć się sukcesami i umieli wyciągać wnioski z porażek.

Ile będę zarabiać?

Ile będę zarabiać jako pielęgniarka? Zawód pielęgniarki to jedna z najbardziej podstawowych profesji w służbie zdrowia. Zadania wykwalifikowanych pielęgniarek to dbanie o komfort i higienę pacjentów oraz udzielanie im wsparcia, przygotowanie i dezynfekcja sal operacyjnych i łóżek pacjentów oraz asystowanie lekarzom podczas zabiegów operacyjnych. Uwarunkowania prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.   Kształcenie pielęgniarek od 2001 r. odbywa się na studiach…

Współpraca z kliniką w Beelitz

Współpraca między WSUZ a Kliniką Beelitz Współpraca między Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie z Kliniką Beelitz  jest prowadzona od 2018 r. Jej program jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego i uczestnictwem w praktykach zawodowych w Niemczech. Współpraca z Kliniką umożliwia studentom zaliczenie praktyk zawodowych w zagranicznej instytucji medycznej, także w ramach uczestnictwa w programie Erasmus Plus, poprawienie ich kompetencji językowych oraz uzyskanie przez nich pełnoetatowej…

Słowo od Rektora Uczelni

W  2021 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie rozpoczęła siedemnasty rok funkcjonowania. Podstawową formą działalności pozostaje prowadzenie studiów wyższych na kierunku Pielęgniarstwo. Uczelnia przystosowała do potrzeb dydaktycznych Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich zlokalizowane w budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żwirki i Wigury 40. W dniu 30 marca 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Decyzję MniSW-DNS-WUN-6014-23380-1/12 przedłużającą pozwolenie na funkcjonowanie Uczelni na czas…

Pielęgniarska ścieżka kariery

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej.  Planowanie własnego rozwoju kariery, nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym krokom, można znaleźć dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe pracę pielęgniarki. Im lepiej jesteś do tego przygotowany, tym większe masz…