Relacja z obron studentów

W dniu 26 lipca zakończył się egzamin dyplomowy składający się z części teoretycznej i części praktycznej dla toku PW17/18. Do egzaminu przystąpiło i pomyślnie zaliczyło 17 osób. Wszystkim tegorocznym absolwentom Władze Uczelni serdecznie gratulują, życząc dalszych sukcesów w sferze edukacji i kształcenia, aby potrafili cieszyć się sukcesami i umieli wyciągać wnioski z porażek.