Inauguracja Roku Akademickiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 W dniu 11 października 2021 r. odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Wydarzenie odbyło się w Auli Uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 40, natomiast większość gości uczestniczyło w nim zdalnie. Uroczystość otworzył Rektor Uczelni dr Jan Główka, który oficjalnie powitał uczestników wydarzenia oraz podkreślił perspektywy rozwojowe Uczelni, m.in. związane z organizacją przez Uczelnię projektów w ramach funduszów…